Quant ens costa la festa major del Roser de Maig?

Cerdanyola Informa ha tingut accés al cost de les darreres festes majors del Roser de Maig (2011-2017). Anualment la quantitat s’ha mogut entre els 100.000 i els 170.000 euros.

El primer mandat de Carme Carmona al Govern de Cerdanyola va ser on més diners es van invertir en la celebració de la festa major del Roser de Maig, amb una quantitat de 168.594,72€. El Govern del PSC va anar reduint, any rere any, aquesta quantitat fins a arribar a situar-se al voltant dels 100.000 euros. Amb l’arribada de Compromís les festes van ampliar el seu pressupost fins a situar-se en 125.120,51€ en les de maig de 2017.

grafic

Durant l’època del PSC la partida més gran de la festa major era la de Serveis Culturals. Això és perquè les festes estaven privatitzades i era una (o vàries) empresa externa qui organitzava les activitats principals a canvi d’una partida important. Aquestes empreses es portaven al voltant del 80% del pressupost total de les festes.

Amb l’entrada de Compromís al Govern, les festes deixen d’estar privatitzades i aquestes partides de “Serveis Culturals” desapareixen, però apareix una nova partida amb uns números que criden molt l’atenció: “Infraestructures”. Aquest apartat ocupa més del 50% del pressupost total del Roser de Maig.

Durant l’època del PSC apareixen partides que criden l’atenció, com dues partides diferents per la neteja: “Neteges puntuals” i “Neteja”, suposadament a l’empresa Cespa, que és la que té el contracte milionari de neteja de la ciutat.

Algunes dades de les darreres festes del Roser de Maig

2011 (PSC):  168.594,72€

 • Lloguer material de transport: 1.064,40€
 • Lloguer mobiliari i equip: 15.729,46€
 • Atencions protocol i representatives: 7.118,46€
 • Publicitat i propaganda: 472€
 • Altres activitats: 77.034,86€
 • Impressió i distribució: 1.614,24€
 • Altres despeses diverses: 14.608,51€
 • Seguretat: 7.384,84€
 • Altres serveis: 41.356,85€
 • Premis: 1.000€
 • Neteges puntuals: 1.211,31€

2012 (PSC): 129.601,85€

 • Lloguer mobiliari i equip: 13.822,05€
 • Atencions protocol i representatives: 5.419,05€
 • Publicitat i propaganda: 401,20€
 • Activitats culturals: 36.300,44€
 • Impressió i distribució: 546,58€
 • Altres despeses diverses: 11,486,20€
 • Seguretat: 7,341,96€
 • Serveis culturals: 41.977,11€
 • Canons: 8.647,48€
 • Premis: 1.900€
 • Neteges puntuals: 1.211,31€
 • Neteja: 1.407,72€

2013 (PSC): 98.872,81€

 • Lloguer mobiliari i equip: 2.335,30€
 • Atencions protocol i representatives: 143 €
 • Activitats culturals: 2.782,98 €
 • Impressió i distribució: 1.062,10€
 • Disseny: 278,30
 • Seguretat: 1,781,73€
 • Serveis culturals: 88.009,30€
 • Canons: 250€
 • Premis: 632,91€
 • Neteges puntuals: 512,39€
 • Neteja: 1.084,80€

2014 (PSC): 99.903,88€

 • Publicitat, impressió i distribució: 591,84€
 • Disseny: 242€
 • Premis: 632,91€
 • Lloguer de mobiliari i equip: 11.879,66€
 • Canons: 1.500€
 • Activitats cultrals: 13.505,90€
 • Neteja: 271,85€
 • Seguretat: 1.058,22€
 • Neteges puntuals: 632,29€
 • Serveis culturals: 69.589,21€

2015 (PSC): 105.742,25€

 • Lloguer mobiliari i equip: 15.592,50€
 • Canons: 1.500€
 • Activitats culturals: 11.880€
 • Neteja: 1.491,46€
 • Seguretat: 5.346€
 • Neteges puntuals: 632,29€
 • Serveis culturals: 69.300€

 2016 (Compromís): 120.637,89€

 • Barraques: 5.000€
 • Infraestructures: 64.653,89€
 • ADOJ: 3.000€
 • Divendres: 6.473,50€
 • Dissabte: 11.253€
 • Diumenge: 8.557€
 • Dilluns: 9.653,25€
 • Gots: 500€
 • Festa Modernista: 3.914,35€
 • Castell de focs: 7.000€
 • Cartell: 632,90€

2017 (Compromís): 125.120,51€

 • Infraestructures: 65.500€
 • Focs artifcials: 7.000€
 • ADOJ: 2.000€
 • Ctte menor caterings: 500€
 • Actuacions divendres: 10.285€
 • Actuacions dissabte: 12.100€
 • Actuacions diumenge: 2.147,75€
 • Fira infantil: 10.705,92€
 • Mercat modernista: 2.900€
 • Ctte menor grups emergents i petits: 3.487,22€
 • Gots: 1.396,34€
 • Xapes: 887,99€
 • Pirotècnia La Martineta: 561,68€
 • Trofeus carretons: 87,42€
 • Obsequis carretons: 361,19€
 • Infraestructures barraques Turonet: 1.600€
 • Equip so Turonet (Holly) 1.200€
 • Equip so Xarau (Estimbada): 1.200€
 • Memòria activitats Izaguirre: 1.200€
Comparteix: