Compromís presenta un nou cartipàs municipal

La incorporació de la regidora Laura Benseny comporta reajustaments de les responsabilitats del govern municipal

L’acalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà, va signar ahir la resolució que determina l’estructura organitzativa del govern local després de la renúncia com a regidor de Maurici Jaumandreu i la incorporació en el seu lloc de Laura Benseny.

El govern  municipal seguirà estructurat en 4 àrees: Alcaldia, Economia i Serveis Generals, Polítiques Socials i Polítiques Territorials.

La primera tinenta d’alcaldia, Elvi Vila, seguirà com a responsable de bona part de les carteres de l’Àrea de Polítiques Socials. Manté la titularitat d’Educació i Drets Civils, que engloba Igualtat i LGTBIQ, Participació Ciutadana, Polítiques Intergeneracionals, Relacions Veïnals i Centres Cívics, Promoció de la Salut i Cooperació i Solidaritat. A més, Vila segueix com a titular de Cultura, Habitatge i Serveis Socials.

La segona tinenta d’alcaldia, Contxi Haro, assumeix les carteres de l’Àrea Econòmica i Serveis Generals de l’Ajuntament. Serà la responsable d’Intervenció, Tresoreria, Contractació i Compres, Finances i Serveis Econòmics. Seguirà ostentant les carteres de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Mobilitat. També serà la responsable de Promoció Econòmica i Treball (Àrea de Polítiques Socials).

La tercera tinenta d’alcaldia, Laura Benseny, assumeix les carteres de Transparència i Bon Govern (Àrea d’Alcaldia) i Esports (Àrea de Polítiques Socials). També serà l’encarregada de les relacions amb l’EMD de Bellaterra.

El quart tinent d’alcaldia, Ivan González, continua com a responsable de l’Àrea de Polítiques Territorials, fent-se càrrec de l’Activitat Urbanística i de Medi Ambient, Espai Públic, Ecologia Urbana i Salut Pública.

L’alcalde, Carles Escolà, seguirà com a responsable de Relacions Institucionals (UAB i ens supramunicipals), Secretaria, Població i Eleccions, Organització, Planificació Estratègica i Serveis Jurídics, totes carteres de l’Àrea d’Alcaldia, i Recursos Humans (Àrea d’Economia i Serveis Generals).

Les tinences d’alcaldia del govern les ostentaran Elvi Vila (primera), Contxi Haro (segona), Laura Benseny (tercera) i Ivan González (quarta).  Les regidores i regidors del govern, junt amb l’alcade, constitueixen la Junta de Govern Local.

Comparteix: