El govern garanteix el servei d’Escola Bressol Municipal, que continuaran privatitzades

L’Alcalde va signar a inicis d’agost la resolució per a prorrogar un mes el contracte amb les dues empreses concessionàries i al ple de setembre inclourà el punt per aprovar la pròrroga del servei per al curs 2017-18.

Imatge: hicarquitectura

Imatge: hicarquitectura

El govern anuncia que l’1 de setembre les tres escoles bressol municipals començaran el curs amb total normalitat. El govern ha assegurat el funcionament normal d’inici de curs amb les dues empreses, Cavall de Cartró i Progess, que gestionen el servei a les escoles bressol municipals de Cerdanyola.

La renúncia obligada, a última hora, a la licitació del contracte relatiu a la gestió del servei públic d’escola bressol municipal va portar al govern a proposar incloure d’urgència un punt a l’ordre del dia del ple de juliol amb «l’aprovació de la tercera pròrroga del contracte de gestió del servei públic d’escoles bressol municipal per al curs 2017-2018». La urgència del punt va quedar rebutjada per l’oposició amb els vots en contra de PSC, ERC, C’s, PP. Davant aquesta situació, en el mateix ple l’Alcalde, Carles Escolà, ja enviava un missatge tranquil·litzador a les famílies que fan ús d’aquest servei i anunciava que aquest se seguiria prestant. Un dia després del ple, el 28 de juliol i per resolució d’alcaldia, es va resoldre prorrogar el contracte de gestió amb les empreses concessionàries durant un mes, de l’1 al 30 de setembre. I al ple de setembre s’inclourà en l’ordre del dia la pròrroga del servei per a tot el curs escolar 2017-2018.

El curs 2017-18 començarà a les escoles bressol municipals amb normalitat i les famílies podran portar els seus infants el dia 6 de setembre, tal i com estava previst.

Compromís continua amb les privatitzacions

El 30 de juliol de 2015, el “Govern del canvi” de Compromís, va prorrogar les privatitzacions per un curs acadèmic, pel període comprès entre l’1 de setembre de 2015 i el 31 d’agost de 2016. A més, el 27 de juliol de 2016 va aprovar una pròrroga per l’Escola Bressol del barri del Turonet per un curs acadèmic, que va finalitzar el 31 d’agost de 2017.

En conseqüència, el 31 d’agost d’enguany, van finalitzar tots els contractes formalitzats per a la gestió de les diferents escoles bressol municipals, malgrat que es podria haver obert un nou plantejament per recuperar el servei i municipalitzar-ho, s’ha tornat a apostar per licitar el servei públic a una empresa privada: Escolà allargar la pròrroga un mes més amb l’objectiu d’ampiar-la un altre curs sencer, que s’aprovarà en el ple de setembre.

ERC volia convocar un ple extraordinari

Una setmana abans de signar la pròrroga, ERC va instar al Govern de Compromís a convocar un ple extraordinari i urgent per prorrogar el contracte de les Escoles Bressol Municipals i va pubicar la següent nota de premsa:

El grup municipal d’ERC lamenta que el govern de CXC, després de dos anys al govern i al capdavant de la regidoria d’educació, no hagi estat capaç de trobar una solució definitiva, ja sigui mitjançant la gestió directa o tornant a licitar novament la gestió de les EBM. Per qüestió de terminis, l’única solució viable actualment per garantir la prestació del servei per al proper curs 2017/18, passa per la pròrroga forçosa del contracte per un curs més.

El govern municipal de CXC va decidir de forma unilateral, i per mitjà d’una junta de govern local, sense informar els grups de l’oposició, tornar a licitar el servei d’EBM. El govern de CXC, un cop més, anava tard i finalment inicià el procés de licitació el 30 d’abril. En acabar el procés de concurs, a principis de juliol, el govern s’adonà que hi ha seriosos dubtes de legalitat en el procés i desisteix el concurs. Aquest fet va ser amagat deliberadament als grups de l’oposició en el seu moment. Amb posterioritat als fets, hi ha la Comissió Informativa de Polítiques Socials que es desenvolupa el 18 de juliol i la presidenta de la comissió i regidora d’educació, no dona compte d’aquest fet tan greu i rellevant per les conseqüències que comporta.

És a la Comissió Informativa de Presidència, celebrada el 20 de juliol i arrel d’una pregunta del grup municipal d’ERC respecte la licitació de les EBM, que se sap que hi ha problemes amb la licitació de les EBM sense saber-ne més detalls.

En la junta de portaveus celebrada el dia 24 de juliol, es convocà a una reunió per l’endemà i en menys de 24 hores, per informar de la situació de les EBM. El grup municipal d’ERC assisteix a la reunió i manifestà el seu malestar ja que la regidora d’educació no estava present a la reunió i tampoc se l’excusa.

El dia 27 de juliol a les 13 hores, es fa arribar l’expedient que el govern pretén portar a ple sense haver estat informat en Comissió Informativa, vulnerant els terminis i els drets dels regidors a la informació, tot vulnerant la llei, concretament l’article 14 del ROF 2568/1986 i l’article 164 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

L’expedient consta de 43 documents, dos dels quals no es poden obrir, i amb un total de 249 pàgines. Tenint en compte que a les 17 hores estava convocada la Junta General de Cerdanyola Promocions, a les 18 hores l’audiència prèvia ciutadana al ple, i a les 19 hores el ple ordinari municipal, era impossible revisar tota la documentació i fer les gestions i consultes oportunes en poc més de 4 hores.

És per tots aquests motius que el grup d’ERC votà en contra de la urgència d’incorporar aquest expedient en l’ordre del dia del ple.

El grup d’ERC manifesta que el servei d’EBM s’ha de seguir prestant al proper curs i és per això que al mateix plenari, el grup d’ERC sol·licita formalment a l’alcalde que convoqui un ple extraordinari i urgent, un cop hagi passat el període marcat per llei i els regidors i regidores hagin pogut examinar tota la documentació. El grup d’ERC lamenta la resposta de l’alcalde, que lluny de reconèixer els errors i la incapacitat per licitar el servei, torna a fer gala un cop més de la seva prepotència i denega aquesta possibilitat.

El grup d’ERC anuncia que si el govern municipal de CXC és incapaç de garantir el servei de les EBM per al proper curs i no convoca el ple que se li va sol·licitar, buscarà els suports necessaris per convocar un ple extraordinari des de l’oposició. L’educació dels més petits ha de ser una prioritat de totes i tots. Aquest és un dels serveis més sensibles que presta el nostre Ajuntament, i l’actual govern municipal ha estat incapaç durant dos anys de donar-li una resposta satisfactòria més enllà d’obligar als concessionaris a prorrogar uns contractes formalitzats ja fa 6 anys. Per això, el grup d’ERC anuncia que al proper ple de setembre presentarà una moció per la creació d’una comissió per tal d’establir un nou projecte d’establiment de servei d’EBM que garanteixi la seva gestió de forma eficient amb les màximes garanties de rigor i continuïtat en el temps. I insta al govern que inicii els estudis oportuns per veure la viabilitat de remunicipalitzar aquest servei que ERC considera prioritari.

Comparteix: