Les contradiccions del govern en la contractació del dinamitzador cultural

El passat mes de desembre l’Ajuntament va haver de buscar una persona substituta per cobrir una vacant de dinamitzador cultural. La seva contractació ha aixecat moltes sospites per la seva manca de transparència i per les contradiccions del govern davant les preguntes d’ERC.

El mes de desembre el servei de “Cerdanyola Educa” va patir una baixa temporal d’una de les treballadores, motiu pel qual l’Ajuntament havia de buscar a una persona substituta. En aquests casos s’ha de trucar a la borsa de treball en ordre de qualificacions dins de la darrera convocatòria però, segons explicava la regidora Elvi Vila, aquesta borsa no existia, de manera que, van agafar currículums que l’Ajuntament rep a vegades i es van realitzar entrevistes.

En un primer moment, Vila no va especificar quants currículums es van rebre ni la data de la seva recepció. Aquests podrien haver estat entregats des del 2011 fins després de conèixer-se la vacant en desembre del 2016. La sorpresa va arribar quan, en un nou ple, Vila va canviar el discurs i va dir que “en aquell moment no hi havia una borsa creada de dinamitzadors culturals i per aquest motiu es van demanar currículums, (…) l’Ajuntament va rebre set o vuit“. Aquesta nova versió és contrària a la primera, quan deia que es van agafar currículums rebuts. Però hi ha una nova versió, la versió escrita que va fer arribar a ERC (aquestes respostes són d’accés públic, malgrat que no estan penjades al portal web de l’Ajuntament). Aquesta nova versió exposa el quadre que resumeix les entrevistes als candidats que es van presentar. Finalment no van ser set o vuit, sinó quatre. I en cap d’ells apareix la data d’arribada del currículum.

quadre

Elvi explica que, a partir d’aquests currículums, “es van fer diferent entrevistes des del servei i es va contractar a la persona que havia de suplir aquest permís paternal”. Va ser realment així? Segons la resposta emesa pel Govern a ERC, no. Només es va realitzar l’entrevista a una persona, ja que les tres restants no es van presentar per diferents incompatibilitats.

La resposta escrita del Govern continua sense aclarir el gran misteri de la contractació del dinamitzador cultural: quina és la data d’entrada dels currículums? Com tampoc aclareix quina mena de publicitat es va realitzar d’aquesta substitució. Aquest fet deixa molts interrogants sobre els processos de contractació de l’Ajuntament, uns processos amb greus manques de transparència que deixa la porta oberta a les sospites de crides “a dit” per entregar currículums i realitzar entrevistes.

Com funciona la borsa pública?

Les borses de treball públiques es formen a través de sistemes d’oposició o de concurs-oposició. Aquestes són convocades públicament per l’Ajuntament, juntament amb les bases de la convocatòria i, les persones inscrites i no excloses, opten a les proves oportunes. El/s primer/s situat/s opta/en directament a la/les primera/es plaça/es, mentre que la resta d’aprovats que s’han quedat sense plaça passen a formar part de la bossa de dinamitzadors culturals. De manera excepcional es pot realitzar un concurs on només es valorin els mèrits.

Quan va ser la darrera convocatòria de dinamitzador cultural?

La darrera convocatòria de dinamitzador cultural que es va celebrar a Cerdanyola es va realitzar l’any 2011. A la convocatòria van optar un total de 39 persones, però sis van quedar excloses de les proves. D’aquestes 33 persones restants, una va aconseguir cobrir la plaça vacant i, la resta d’aprovats, van formar part de la borsa.

Ara, sis anys després, aquesta borsa està esgotada. Això significa que durant aquests sis anys totes les persones que van aprovar han estat trucades per treballar a l’Ajuntament de Cerdanyola – en cas que hagin acceptat la vacant -.

Comparteix: