El pla econòmic financer i la pròrroga de les privatitzacions de les escoles bressol marcaran el ple de juliol

L’últim ple abans de les vacances d’estiu està compost per setze punts, entre els quals es troben l’aprovació del pla econòmic financer i la pròrroga de les privatitzacions de les escoles bressol municipals.

Accedir a l’ordre del dia.

pleoctubre2Al ple de dijous entrarà a debat l’aprovació del pla econòmic financer per al període 2017-2018, un pla que aconsegueix el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera en la liquidació de 2018, en els termes de l’article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Altre punt que generarà polèmica serà la nova pròrroga – i ja van tres – del contracte de gestió del servei públic d’escoles bressol municipals per un any acadèmic més (2017-2018). D’acceptar-se aquesta nova pròrroga, Compromís continuarà, un any més, sense complir el punt fort del seu programa en matèria educativa.

Pla local de drogues

El ple donarà suport polític, tècnic i econòmic a l’elaboració del pla local de drogues per un període de quatre anys (2017-2020). Aquest pla local de drogues és hereu del pla que ja es va anunciar l’octubre de 2004 i que es va presentar l’any 2005 sota el nom de “Dolium”.

3851L’objectiu d’aquest pla és dotar a la ciutadania d’eines per afrontar-se al món de les drogues, un món que no només castiga a les persones consumidores, sinó que també afecten a terceres (accidents, conductes abusives i masclistes,…).

Aquesta nova redacció del pla Dolium (2005) serà redactada a partir d’un nou anàlisi de la situació actual, ja que al llarg d’aquesta dècada les situacions socials, econòmiques i laborals han canviat molt (pobresa, exclusió social, marginació, desigualtat de gènere) i això hi ha influït en el comportament de la societat.

L’objectiu final és portar a terme accions preventives i educatives que promoguin hàbits saludables en les persones amb la finalitat d’incidir en la millora de la salut de la població.

Comparteix: