L’AEC i PDCat demanen acció per millorar la situació esportiva local

L’Associació de l’Esport de Cerdanyola (AEC) presentarà una moció al ple de juliol per transmetre la situació deficitària que està patint l’esport a la ciutat i la voluntat i compromís per seguir treballant per garantir que tothom pugui fer esport en les millors condicions possibles a Cerdanyola. PDCat també presentarà una moció en la mateixa línia.

Piscina-i-Gimnas-Can-Xarau-corregida-2L’Associació de l’Esport de Cerdanyola, que actualment aplega el 90% dels clubs i entitats esportives actives a la ciutat i que representa més de 10.000 esportistes integrats en aquestes, vetllant pels interessos de tot l’esport de la ciutat, mostra el seu cansament en veure que no es realitzen les inversions en instal·lacions esportives, tant en manteniment i actualització de les existents, com en la construcció de les noves aprovades en el ple del 26 de juliol de 2007. L’AEC també critica la inexistència d’un pla estratègic per l’esport a la ciutat que afavoreixi l’activitat esportiva de projecció de Cerdanyola dins i fora de la ciutat, així com el funcionament del Consell Municipal de l’Esport durat els darrers 10 anys, que «han pres decisions en la majoria de casos sense comptar amb les entitats, i especialment en els darrers anys en què s’ha agreujat fruit de la deixadesa i canvis per part del govern municipal actual».

Per tot això, l’AEC vol transmetre la situació deficitària que està patint l’esport de la ciutat i reitera la seva voluntat i compromís de seguir treballant per garantir que tothom pugui fer esport en les millors condicions possibles a Cerdanyola, lluny de la situació límit i precària que estan vivint les instal·lacions esportives municipals, fruit de tants anys d’oblit per part dels representants públics i dels partits polítics representants en el consistori i dels governs de la ciutat durant els darrers deu anys.

L’AEC critica el calendari de les obres del ZEM Xarau, ja que és molt perjudicial per als interessos de les entitats, clubs i esportistes usuaris d’aquesta instal·lació. L’entitat esportiva critica que no s’han tingut en compte les demandes de les usuàries i que això suposarà problemes de programació de competició durant els sis mesos – com a mínim – que l’equipament romandrà tancat.

Per tot això, l’AEC demana la paralització de l’inici de les obres fins que no es defineixi clarament els procediments i el calendari de l’execució de les obres per evitar que afectin o agreugin el funcionament i ús de les instal·lacions esportives per part de les entitats, clubs i esportistes. L’entitat proposa les obres per juny de 2018, per tal de perjudicar el menys possible a les activitats, ja que els mesos de juny, juliol i agost són mesos de poca activitat esportiva.

L’AEC també demana que es modifiqui el Pla d’inversions o s’inclogui una partida pressupostària per definir i redactar els projectes executius de les tres instal·lacions esportives necessàries avui a Cerdanyola incloses en el manifest de l’esport i que ja establia el MIEM de 2007, és a dir: un pavelló de tres pistes, una piscina de 25 metres amb grades pel públic i una pista d’atletisme per poder organitzar competicions oficials.

Respecte al Consell Municipal, l’AEC demana modificar el seu reglament per convertir-lo en una veritable eina de treball i participació que serveixi per prendre decisions dels temes que afecten l’esport de Cerdanyola en tots els seus àmbits: competitiu, formatiu, social, escolar, salut, gent gran i de lleure.

PDCat també presentarà una moció per un pla estratègic de l’esport

Foto PDeCAT Guiera 20170720_145712 (1)PDCat ha comprovat que algunes de les peticions que va fer al Pla d’Inversions 2017-2019 no estan previstes al pressupost i vol demanar al Govern Municipal que constitueixi una taula de treball per elaborar el «Pla Estratègic de l’Esport de Cerdanyola» que haurà de contemplar noves instal·lacions com el pavelló, la piscina i la pista d’atletisme que han demanat des de l’AEC. A més, PDCat denuncia la manca de manteniment de les instal·lacions ja existents.

PDCat vol que aquest nou Pla Estratègic de l’Esport (PEEC) reculli les necessitats i la programació de la construcció de nous equipaments esportius. El grup municipal remarca que aquest PEEC ve donat pels següents factors:

  • Cerdanyola és una ciutat esportiva. Cerquem l’excel·lència amb un model esportiu dissenyat expressament per a Cerdanyola i en clau de futur.
  • Ha de ser l’eina de planificació i previsió que permeti definir i planificar les actuacions futures, tant per part de l’Ajuntament com de la resta d’administracions amb competència en matèria d’activitat física i esport. Tot tenint present el nostre territori, la demografia, el nivell de pràctica esportiva, entre altres. Ens permetrà avaluar els costos de construcció i manteniment dels futurs equipaments de nova construcció.
  • D’acord amb aquesta informació podrem prendre decisions en relació als models de gestió i al finançament dels equipaments.
  • Garantirà un procés obert de participació ciutadana en què tots els sectors de la ciutat podran aportar les seves propostes.

Per tot això, el grup municipal del PDeCAT proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

  • Crear en un termini no superior de 3 mesos, una Comissió de Treball a partir del mateix Consell d’esports, que aplegui diferents sectors que el Consell determini, a fi de confeccionar una proposta de pla estratègic esportiu per Cerdanyola i un nou projecte de les necessitats de noves instal·lacions i/o equipaments esportius (si cal amb la posada al dia del MIEM aprovat el 2007) per a la ciutat.
  • Iniciar un procés de participació ciutadana en què altres sectors econòmics, socials i culturals, de la ciutat puguin fer aportacions en aquest pla estratègic.
  • Assumir el compromís que abans d’acabar aquest mandat 2015/2019 es presentarà a la ciutadania el projecte de construcció d’un nou Pavelló Municipal d’Esports, piscina municipal reglamentaria per altes competicions i d’una pista d’atletisme.
Comparteix: