La UAB, FGC i l’AMB posen en marxa el Servei BiciUAB per impulsar l’ús de la bicicleta

El servei BiciUAB és un centre integral de la bicicleta (lloguer, venda i reparacions de bicicletes, cursos, informació, assessorament, botiga, etc.) que vol potenciar l’ús d’aquest vehicle en els desplaçaments per arribar al campus així com en el seu interior. El campus de la UAB -format per unes 40.000 persones- genera uns 220.000 desplaçaments diaris. 
biciuabEl Servei BiciUAB és un centre integral de la bicicleta, situat en un local a l’interior de l’estació de FGC, que vol fomentar l’ús d’aquest vehicle com a mitjà de transport quotidià i sensibilitzar sobre la necessitat de practicar una mobilitat més sostenible.
La UAB s’encarrega de la gestió diària del servei, FGC ha cedit el local on s’ha ubicat el servei, i l’AMB hi aporta 12.000 euros durant dos anys per subvencionar el lloguer de bicicletes. A més, Autocars Font també hi col·labora aportant 3.000 euros a l’any.
Promoure la intermodalitat La iniciativa vol promoure, també, la intermodalitat tren-bicicleta i fomentar l’ús del transport públic entre els estudiants i treballadors del campus.
Al voltant de 200 persones aproximadament fan servir la bicicleta per a accedir al campus de forma quotidiana. Això no obstant, s’ha diagnosticat  una gran potencialitat en l’ús d’aquest mitjà, motiu pel qual s’ha vist que cal millorar les infraestructures, els aparcaments i els serveis. La provisió d’aquests serveis adequats a les necessitats dels usuaris és l’objectiu del Servei BiciUAB.
El nou Servei BiciUAB ofereix: 
  1. Botiga de bicicletes i accessoris nous o de segona mà.
  2. Servei de reparació de bicicletes.
  3. Una revisió anual gratuïta de la bicicleta per a tots els membres de la comunitat universitària que hi estiguin interessats (estudiants, PAS i PDI).
  4. Servei d’autoreparació de bicicletes.
  5. Servei de lloguer de bicicletes de llarga durada (amb un període mínim de lloguer d’1 mes). Les tarifes de lloguer de bicicletes són: -Bicicleta elèctrica: 30 €/mes IVA inclòs/ Bicicleta no elèctrica: 15 €/mes IVA inclòs. Aquestes tarifes són tarifes subvencionades, ja que l’usuari paga menys del 25% del cost.
  6. Servei d’aparcament tancat de bicicletes.
  7. Servei d’assessorament sobre ergonomia, nocions bàsiques de mecànica, consells per a anar en bicicleta de forma segura, cursos, etc.
Aportacions El Servei BiciUAB ha estat possible gràcies a les aportacions dels col·laboradors ja que la tarifa que paga l’usuari només cobreix el 25% del cost total. A més de FGC, que cedeix el local de forma gratuïta, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que aporta el 50% del cost del rènting de la bicicleta (12.000 euros durant dos anys)  també hi col·labora Autocars Font, que aporta 3.000 €/any per al manteniment del servei.
Dades sobre mobilitat Segons dades de la darrera Enquesta de Mobilitat UAB, el 19% de la comunitat universitària disposa de bicicleta. L’enquesta –feta a 4.425 persones- assenyala que el transport públic és el més utilitzat per la comunitat UAB (el 62,6%) enfront del transport privat. I d’entre el transport públic, el més utilitzat són els FGC (un 36,1%). El volum de passatgers que utilitzen diàriament els FGC per anar i venir a la UAB és de 14.400 persones.
Projecte BiciUAB per a tot el campus Aquest nou servei forma part del Projecte BiciUAB que, de forma integral, té per objectiu la potenciació de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià per accedir al Campus i desplaçar-se al seu interior.
Comparteix: