Després d’haver externalitzat el PEM Guiera, Compromís aposta per la gestió directa

Davant la inquietud sobre el seu futur de moltes treballadores del Guiera, Compromís els vol traslladar la seva aposta decidida per la continuïtat del servei i per la gestió directa.

pem_guieraUna delegació del govern de Cerdanyola s’ha reunit amb els treballadors del PEM Guiera per a traslladar-los la voluntat del govern d’assegurar la continuïtat del servei. En aquest sentit el CxC manifesta que d’ençà que l’Ajuntament va intervenir el PEM Guiera, aquest és perfectament viable econòmicament, tot i les limitacions legals que suposa una intervenció tècnica. Això, sumat amb el servei que s’ofereix a les instal·lacions, fa que Compromís digui no tenir cap motiu per no donar-li continuïtat al Guiera i a la plantilla actual.

Per aquest motiu el grup liderat per Carles Escolà aposta per la gestió directa de les instal·lacions amb l’objectiu d’enfortir i millorar el servei realitzant les inversions oportunes. El canvi en el model de gestió del PEM Guiera és un dels punts que es tracten a l’acord programàtic que van signar totes les forces de govern (Compromís, CiU i ERC). Aquest acord programàtic “que aposta per la gestió directa” és el que estava vigent quan, durant l’estiu del 2016, el govern de Compromís, ERC i CiU van externalitzar els serveis del Guiera en cinc concursos públics diferents.

Respecte als treballadors, Compromís ha manifestat estar al seu costat i els ha traslladat el missatge que aposten per la continuïtat i la millora de les condicions laborals.

Comparteix: