ERC abandona el Govern Municipal

ERC ha anunciat mitjançant un comunicat de premsa que abandona el Govern Municipal per pèrdua de confiança amb l’alcalde, Carles Escolà.

La Secció Local d’Esquerra de Cerdanyola del Vallès mitjançant aquest comunicat de premsa vol exposar a l’opinió pública els motius pels quals els regidors del Grup Municipal d’ERC-AM presenten a l’Alcalde de la ciutat la seva renúncia amb efectes immediats, fet que suposa la retirada immediata de les competències que tenen delegades així com el seu pas a l’oposició:

  1. Els membres del Grup Municipal d’ERC-AM han perdut la confiança en l’Alcalde de la ciutat, el senyor Carles Escolà, davant una sèrie de situacions on aquest no ha sabut mantenir la cohesió del govern i ha prioritzat pràctiques que no s’adiuen amb el que entenem que han de ser les formes correctes de governar. L’actual situació no garanteix el mínim d’estabilitat institucional que ha de poder fer possible un bon govern i cal obrir un període de reflexió al respecte de com aconseguir que el queda de mandat no es perdi definitivament.
  2. Com és la seva obligació, els membres del nostre grup municipal han posat en coneixement dels Jutjats de Cerdanyola del Vallès i de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el contingut de l’informe de secretaria general on s’alerta de possibles il·lícits penals en quant a la gestió de les societats amb participació de l’Ajuntament i en quant a la defensa dels seus interessos econòmics. Creiem que cal ser absolutament respectuosos amb els òrgans de control de l’Ajuntament i amb els professionals que en formen part. Per lògica i per ètica, no podem compartir cap actitud que no vagi únicament dirigida a col·laborar amb la justícia i a resoldre la situació de les empreses municipals en interès únic i exclusiu de la protecció dels recursos econòmics de la nostra ciutat. Seguirem atents a la gestió d’aquestes qüestions i mantindrem per sobre de tot els valors que hem anat defensant fins al moment.
  3. Hem de lamentar que el govern hagi estat incapaç de generar majors i millors consensos. En tot moment, la voluntat d’Esquerra ha estat formar part d’un govern majoritari, estable i dotat d’objectius clars. Malgrat això, per responsabilitat envers la governabilitat de la ciutat, ens vàrem mantenir lleials al govern després de la sortida de CiU. Però cal ser francs i reconèixer que no existeix confiança amb l’Alcalde per continuar endavant i veiem impossible complir amb els objectius que ens van motivar a entrar al govern de la ciutat.
  4. Davant la plena impossibilitat de ser partícips d’una dinàmica de gestió positiva per la ciutat i considerant la total pèrdua de confiança amb l’alcalde, el senyor Carles Escolà, i el soci de govern, Compromís per Cerdanyola, els nostres regidors presenten la seva renúncia i sol·licitaran formalment en data 17 de gener la retirada efectiva de totes les competències que exerceixen per delegació de l’Alcalde de la ciutat. Convidem al mateix Alcalde i al seu partit polític a reflexionar sobre el rumb del govern municipal, la manca d’acció decidida per aconseguir els objectius fixats a l’inici del mandat i les necessitats reals de la ciutat.

El nostre partit passa a l’oposició amb la missió de fer autocrítica i balanç del pas pel govern municipal, però també amb el deure de pactar amb el govern de la ciutat totes aquelles qüestions i objectius que puguin ser bons per Cerdanyola. En aquest sentit, deixem moltes iniciatives engegades, una proposta de pressupost pel 2017 que ha estat enviada a tots els partits amb representació a la ciutat, la voluntat de donar suport a un pla d’inversions al que també hem donat curs, un procés de negociació per modificar el planejament de l’àmbit del Centre Direccional, l’inici d’un important canvi en la gestió de les finques agrícoles del corredor verd i una solució viable per acabar amb l’amenaça del crematori.

Aquests són només alguns exemples del que hem intentat fer durant aquest temps, però en tenim molts més. No és ni serà la nostra funció bloquejar aquesta administració encara més del que ja ho està a hores d’ara.

A Cerdanyola del Vallès li cal amb urgència un canvi i necessita de la millora dels serveis que rebem els ciutadans, objectius ambdós que no han pogut encara prendre forma però als que no renunciarem i pels que treballarem de la manera que sigui més efectiva per assolir-los.

Comparteix: