Es posen en marxa onze plans d’ocupació

17 persones en situació d’atur i residents a Cerdanyola del Vallès han estat contractades per l’Ajuntament en el marc del Projecte Programa Complementari de Foment de l’Ocupació de la Diputació de Barcelona. La durada dels contractes serà de sis mesos.

Imatge: Ajuntament de Cerdanyola

Imatge: Ajuntament de Cerdanyola

En aquesta ocasió, s’han contractat tres auxiliars administratives, un operari polivalent per a l’àrea d’esports, una tècnica en disseny gràfic per a l’àrea de comunicació, un tècnic amb formació en Grau de Sociologia, dos oficials, dos operaris de construcció, un oficial jardiner i un oficial llauner per a la rehabilitació dels jardins de Ca n’Ortadó, una tècnica amb titulació d’enginyer tècnic industrial per a la digitalització de les instal·lacions i serveis municipals, una inspectora de via pública, un enginyer tècnic industrial per l’àrea d’activitats, i una tècnica de dinamització turística. Tots ells, van participar en un procés de selecció realitzat pel personal tècnic del Servei Municipal de Treball de l’Ajuntament en el marc del Projecte Programa Complementari de Foment de l’Ocupació de la Diputació de Barcelona. Les persones contractades mitjançant els Plans d’Ocupació van començar a treballar els passat 30 de setembre i els seus contractes tenen una durada de sis mesos.

Els Plans d’Ocupació són Polítiques Actives d’Ocupació que tenen per finalitat augmentar l’ocupabilitat dels seus beneficiaris mitjançant la combinació d’accions de formació i accions de treball. Els nous plans suposen una actuació d’impacte immediat en garantir la contractació directa de persones aturades de Cerdanyola, prioritzant els col·lectius amb especials dificultats d’accés al mercat laboral.

La política activa dels Plans d’Ocupació és un instrument que facilita la reactivació i reciclatge professional d’aquelles persones que porten temps en situació d’atur, recuperant la seva autoestima i disposant d’una experiència de valor de cara a la seva posterior recerca de feina, adquirint (o tornant a utilitzar) competències laborals i actualització formativa. Alhora, permeten dur a terme projectes d’interès col·lectiu pel Municipi.

Comparteix: