Els Ajuntaments es reuneixen per a trobar solucions als problemes del Taulí

El passat dimecres 3 de març va tenir lloc a Cerdanyola la primera trobada d’alcaldies i regidories de salut actuals dels municipis de l’area sanitària de influència de l’Hospital Taulí, situat a Sabadell, per abordar els problemes sanitaris comuns i elaborar un pla de treball des dels Ajuntaments de la zona.

carles escolaPresa de contacte entre municipis del Vallès
Una moció aprovada al ple de setembre instava als governs municipals a treballar plegats per reinvertir la actual situació al Taulí. Els i les representants municipals van analitzar a grans trets les problemàtiques que s’estan donant a l’Hospital Taulí com són l’atenció hospitalària, atenció a la salut mental, urgències, tancament de llits, llistes d’espera i la transparència, entre d’altres qüestions.

Treballar en un front comú
Tot i que els ajuntaments no tenen competència directa en Sanitat i sí en qüestions de Salut Pública, els acords es van centrar en l’elaboració d’un pla de treball amb reunions mensuals on es posin en comú, de manera més específica, totes les problemàtiques conegudes i detectades en aquest àmbit territorial sanitari. L’objectiu d’aquesta trobada és la creació d’un pla d’acció ferm i coordinat amb propostes i reivindicacions a plantejar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, estament competent i responsable de garantir aquest servei.
Un dels aspectes més positius de la reunió va ser la intenció d’unir esforços conjuntament amb les entitats i plataformes d’usuàries i amb els profesionals del sector que porten temps treballant pel dret a la Sanitat pública, universal i de qüalitat.

Sense oblidar l’Atenció Primària
Es recordà també la importància del bon funcionament del servei d’Atenció Primària als CAPs per a millorar el servei hospitalari i per a disminuir una part de les visites a l’hospital.
La prevenció i dotació de recursos als CAPs locals, és imprescindible en matèria de salut.

Hospital Ernest Lluc
També va haver-hi temps per a parlar de l’Hospital Ernest Lluc. Tot i tenir-lo present i mantenir aquesta reivindicació,  fa més de 8 anys que hauria d’estar en marxa, són conscients de que la construcció d’un nou equipament en l’actualitat podria no ser sinònim de solució, respecte al col·lapse del Taulí.
Als darrers anys s’han donat molts casos en els quals s’han ampliat edificis i equipaments sanitaris, com el cas de molts CAPs però, en comptes de dotar de recursos i plantilles necessàries per a un bon funcionament i de qüalitat, el que s’ha fet és fraccionar i distribuïr el que ja hi havia, i a sobre, retallar-ne més. Això ha suposat un empitjorament del servei i més problemes per a la ciutadania i pels professionals, sense solucionar el problema inicial. Per tant, la reivindicació va molt més enllà d’un nou edifici Hospitalari.

Municipis assistents
A la reunió van assistir regidors-es de l’àrea de salut, alcaldes i alcaldesses de: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola, Ripollet, Sabadell, Sant Llorenç Savall i Senmenat.

Segon intent
Aquesta no és la primera vegada que els responsables municipals del Vallès es reuneixen vers la millora d’aquesta situació. Al febrer de 2005 va tenir lloc una reunió similar on les intencions i feina dels representants institucionals va quedar en paper mullat. Des d’aleshores la situació s’ha agreujat considerablement.

Malgrat això, les entitats i plataformes d’usuàries i de professionals que lluiten en defensa de la Sanitat Pública, i que tenen un paper important i imprescindible en aquest nou “front”, confien en aquest apropament i en la oportunitat de treball en comú per a trobar solucions reals i beneficioses pel conjunt de la població.

Comparteix: