L’Ajuntament de Cerdanyola s’adhereix a la campanya d’Accessiblitat Real 2017

L’Ajuntament de Cerdanyola s’ha adherit a la campanya d’Accessibilitat Real 2017 amb els compromisos de consecució, formació, sensibilització i no discriminació en matèries d’accessibilitat i la creació d’un Pla d’Accessibilitat Universal.

L’Ajuntament de Cerdanyola s’ha adherit a lLa campanya “Accessibilitat Real 2017″, una campanya que persegueix la conscienciació ciutadana perquè el proper 4 de desembre de 2017 i que l’Accessibilitat Universal sigui una realitat en tots els pobles d’Espanya.

Accessibilitat universal és la condició que han de complir els entorns, instruments, eines i dispositius per ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible.

mocio2Segons es recull en el Títol III, CAPÍTOL II d’aquest Reial decret Legislatiu el 4 de desembre de 2017 tots els pobles d’Espanya han de complir amb el concepte d’Accessibilitat Universal, el que es tradueix en una ciutat per tots i totes. En l’actualitat hi ha una absència de mecanismes eficaços per a la vigilància del seu compliment i la insuficiència de mitjans humans i tècnics per a la seva posada en marxa. Això origina que en la pràctica les persones amb discapacitat i/o en situació de dependència no puguin comptar amb tots els recursos necessaris per gaudir d’una vida digna i exercir la plena ciutadania amb els seus drets i responsabilitats.

Amb l’aprovació d’aquest punt, l’Ajuntament de Cerdanyola fa una declaració per aconseguir que el concepte “accessibilitat universal” sigui assimilat i assumit com un principi vital per totes i cadascuna de les persones, entitats privades i Ajuntament amb l’objectiu de simplificar la vida de totes les persones.

La carta d’adhesió a la campanya “Accessibilitat Real 2017″ no només demana el suport per aconseguir aquest objectiu, sinó que demana un compromís real per part dels seus col·laboradors que es concretin en polítiques en relació als punts següents:

  1. La consecució de l’accessibilitat universal en els entorns, productes i serveis.
  2. La formació adequada en matèria d’accessibilitat universal.
  3. La sensibilització de la societat en general en matèria d’accessibilitat universal.
  4. La no discriminació de les persones amb discapacitat en el seu entorn físic, social i institucional i la consecució de l’exercici de la plena ciutadania.

La campanya ja es va iniciar a Twitter amb el hastag #AccesibilidadReal2017. Allà les usuàries poden enviar fotografies per donar difusió dels punts que no compleixen amb l’Accessibilitat Universal. A més a més, l’Associació té pensat incorporar una nova pestanya a la pàgina web de la campanya, on quedi recollit tot el material que recopilin sobre els materials i les guies existents entre altres coses sobre l’Accessibilitat Universal. D’aquesta manera la ciutadania disposarà d’una petita biblioteca virtual de consulta per estar al dia sobre aquesta matèria.

Comparteix: