Avui se celebra un ple amb bones intencions vers les persones discapacitades

Avui a les set del vespre els grups municipals locals tenen una cita: el ple de novembre, un ple de tràmit amb poc contingut polític i moltes bones intencions per les discapacitades.

plecdvUn dels primers punts del ple serà per formalitzar el canvi de portaveu a ICV. Primer es va anunciar la marxa de Jordi Miró d’ICV a MES i avui, en el ple, es farà efectiva aquesta decisió quan Maria Reina sigui nomenada portaveu del grup en detriment de Miró.

En matèria econòmica, avui es donarà compte de l’informe de control financer de l’empresa Cerdanyola Promocions Municipals, un informe realitzat per l’auditora Auren (en cooperació amb la Intervenció Municipal) dins del pla d’auditories aprovat durant el mandat anterior.

Es recupera el debat de les parelles estables

El ple de novembre recupera un punt que es va retirar del debat d’octubre: el reglament de parelles estables. Aquest reglament presenta el terme «parella estable» com la unió de convivència durant dos anys ininterromputs entre dues persones en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial. La parella ha d’estar empadronada a Cerdanyola. També es declararà «parella estable» si, abans d’aquest període de dos anys, la parella ha tingut un fill en comú o han formalitzat la relació en l’escriptura pública.

Bones intencions vers les persones discapacitades

El ple ve carregat de mocions amb bones intencions per millorar les condicions de vida de les persones discapacitades. Per una banda, se signarà la declaració institucional d’adhesió al manifest del dia de la discapacitat, un manifest que posa de manifest el malestar per l’incompliment de la Llei d’Autonomia i Atenció a la Dependència, coneguda com a Llei de la Dependència. Una llei que ha provocat:

 • El retard del dret d’entrada a les persones beneficiàries amb grau 1 de dependència.
 • La reducció de les intensitats de les prestacions
 • La implantació del copagament.
 • La supressió de la bonificació de la Seguretat Social per als cuidadors familiars no
 • professionals
 • La suspensió de l’aportació financera de l’Agència General de l’Estat en concepte de
 • nivell acordat
 • Retallades pressupostàries manifestes des de l’any 2012
 • L’ajornament dels endarreriments i de la retroactivitat de les prestacions econòmiques
 • La carència de dos anys per l’abonament de les prestacions econòmiques per familiars
 • cuidadors
 • Modificació barem de valoració

Seguint amb aquesta matèria, els grups municipals de C’s, PP i CiU han presentat una moció per crear el consell sectorial d’inclusió social amb tres objectius:

 • Que es reconegui com una prioritat l’adaptació de l’entorn territorial i social de Cerdanyola del Vallès a les persones amb diversitat funcional, entenent aquest concepte com qualsevol tipus de discapacitat.
 • Que sent un col·lectiu amb un nombre important de persones a la ciutat de Cerdanyola del Vallès, i sent ells mateixos els que millor ens poden indicar quins són els seus problemes quotidians sol·licitem s’iniciïn els tràmits necessaris per crear un Consell sectorial de participació denominat “Consell sectorial de la Inclusió social”.
 • Que dit Consell, un cop creat estigui representat per un o diversos dels seus membres que tindrà relació directa amb tot el referit a cohesió social, de manera que se li notifiquin les reunions que es realitzin en comissions o òrgans pertanyents a aquest consistori i relacionats amb àmbits del seu interès, com ara transport, accessibilitat, cultural i oci, esport, salut, habitatge, familiar, laboral i qualsevol altre que pogués afectar les seves necessitats de la vida quotidiana.

Per últim, també s’aprovarà una moció presentada per la Junta de portaveus per l’adhesió a la campanya Accessibilitat Real 2017, una campanya creada per l’Associació Funcional de Cerdanyola que té l’objectiu d’ampliar-se a tot l’Estat per aconseguir una accessibilitat universal.

Moció per rehabilitar l’espai públic

C’s ha presentat una moció perquè es destini una part suficient del pressupost de 2016 a rehabilitar l’espai públic, ja que el grup municipal liderat per Maria Valle considera que l’estat en què es troba la nostra ciutat “cada vegada és de més deixadesa i que cal, de manera prioritària, que es comencin a realitzar una sèrie d’actuacions de manteniment a les zones de major deteriorament. Existeixen en gairebé tots els barris de Cerdanyola voreres aixecades per les arrels dels arbres, paviments molt deteriorats, falta d’il·luminació, deterioraments en calçades i mobiliari urbà i nivell baix de neteja als carrers” – comunica el grup municipal.

Comparteix: