L’Ajuntament de Cerdanyola fa una convocatòria extraordinària de beques escolars

Del 7 al 18 de setembre l’Ajuntament obrirà un període extraordinari per a la concessió de beques escolars per al curs 2015 / 2016. Es destinaran a menjador escolar (alumnes d’Escola Bressol Municipal, d’Educació Infantil. Primària i Secundària Obligatòria ), llibres i material escolar (alumnes d’Educació Infantil, Primària i Secundària de centres públics i privats concertats) i Llars d’infants i Escoles Bressol (alumnes de 0 a 3 anys).

Imatge: Ajuntament de Cerdanyola

Imatge: Ajuntament de Cerdanyola

Amb l’objectiu d’ajudar a les famílies a tirar endavant les despeses que generen el curs escolar, l’Ajuntament de Cerdanyola obrirà una nova convocatòria extraordinària per repartir beques de menjador escolar, llibres i material. L’Ajuntament, amb el govern de Compromís per Cerdanyola, ha incrementat en 9.388 euros l’import de la convocatòria de beques escolars per al proper curs, que arribarà a 405.002 euros i de les quals es beneficiaran un total de 2.246 alumnes.

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del 7 al 18 de setembre. Per poder optar a les beques, les sol·licitants s’han de trobar en una de les situacions següents (justificant-la documentalment):

 • Que estiguin empadronades o hagin sol·licitat l’empadronament i que resideixin efectivament a Cerdanyola del Vallès a partir del dia 25 d’abril de 2015.
 • Que presentin una situació econòmica, social o familiar greu sobrevinguda posteriorment a la finalització del termini ordinari de presentació de sol·licituds. En aquests casos, no s’entendrà com a situació greu sobrevinguda l’atur laboral que s’hagués pogut preveure prèviament, ni aquelles situacions similars que a judici del/de les tècnics-ques municipals que s’hagin pogut preveure.

Estan excloses del període extraordinari les sol·licituds de colònies escolars i sortides de fi de curs d’alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria, matriculats en centres públics de Cerdanyola del Vallès per al curs acadèmic 2014-2015 i transport escolar per al curs acadèmic 2015-2016.

Tipologia de beques

 • Llars d’infants
  Per alumnes de 0 a 3 anys. L’atorgament d’ajuts per a llars infantils quedarà condicionat a l’obtenció de plaça escolar en un dels centres autoritzats.
 • Menjador escolar
  Alumnes d’Escola Bressol Municipal, d’Educació Infantil. Primària i Secundària Obligatòria escolaritzats a centres públics i privats concertats, i alumnes matriculats en els centres d’educació especial Jeroni de Moragas, Flor de Maig i Bellaire que hagin deixat de ser beneficiaris del règim de beques que fins ara atorgava el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya sempre i quan el centre ofereixi servei de menjador. La subvenció del menú anirà des dels 3 euros per dia fins a la cobertura total, depenent dels casos.
 • Llibres i material escolar
  Alumnes d’Educació Infantil, Primària i Secundària de centres públics i privats concertats.

Els impresos de les sol·licituds de beques es poden recollir a les oficines dels Serveis Socials Municipals (Av. d’Espanya, 6c baixos) i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) (Edifici de l’Ajuntament).

Els impresos, un cop omplerts i amb la documentació acreditativa escaient, caldrà presentar-los a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) (Edifici de l’Ajuntament). Pl. Francesc Layret s/n. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 8.30 a 16 h.

Per a mes informació truqueu al telèfon 935 808 888 ext. 3760 i 3735 (Servei Municipal de Promoció Social).

Comparteix: