ERC votarà Carles Escolà per tal que esdevingui alcalde

Esquerra ha anunciat que, dissabte vinent, tots els seus regidors votaran com a futur alcalde de Cerdanyola a Carles Escolà (Compromís).

Imatge: ERC

Imatge: ERC

Un cop realitzats els pertinents contactes amb els diversos partits polítics de la ciutat que poden propiciar un canvi polític a Cerdanyola, ERC ha fet públic el seu posicionament mitjançant els punts que tot seguit es llisten.

1.- Els regidors d’Esquerra que prendran possessió del seu càrrec el proper dissabte 13 de juny votaran com a futur alcalde de la ciutat a en Carles Escolà ( CxC ).

2.- ERC farà tot el possible per aconseguir que l’esmentada candidatura disposi del màxim suport ja que considerem que per ella passa a hores d’ara l’única esperança de constituir un govern municipal que trenqui amb una dinàmica de gestió en la que portem com a ciutat dècades instal·lats i que emana de les formes d’exercir el poder que ha demostrat el nucli local del PSC.

3.- ERC anima a CiU a sumar el vot dels seus regidors a aquesta candidatura per fer possible que l’alcaldia de la ciutat no recaigui novament en mans del PSC, una formació que durant els darrers anys ha acreditat sobrada bel·ligerància en contra de l’exercici dels drets democràtics del poble de Catalunya i que a les darreres eleccions municipals va cometre greus infraccions de la llei electoral.

El grup d’ERC espera que els partits de la ciutat que ambicionen un canvi en el fons i les formes de governar Cerdanyola puguin estar a l’alçada de les circumstàncies i siguin capaços de donar impuls a una nova etapa política, “és el moment de tenir alçada de mires i ser conseqüents amb el suport ciutadà rebut”.

Comparteix: