Causes i conseqüències del tancament de Gespa

L’Assemblea de Mares i Pares de la Escola Bressol Gespa ha emés un comunicat explicant la situació de l’Escola Bressol Gespa, una escola que l’equip de govern de la UAB va decidir tancar el passat 13 d’abril.

gespa_entrada2L’equip de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona va decidir, en la sessió del dia 13 d’abril, tancar l’Escola Bressol Gespa i externalitzar el servei a la Llar d’en Pitus, un centre privat de Belaterra. Segons l’equip de govern, aquesta privatització permet la continuïtat del servei d’escola bressol al campus però, és aquesta la millor solució?

Segons l’Assemblea de Mares i Pares de Gespa, aquesta “solució” només serveix per maquillar la decisió de tancament de Gespa, però és una “solució” buida de contingut i té una forta oposició de les mares i els pares, de la comunitat universitària i de l’equip de l’escola.

Per la seva banda, l’equip de govern al·lega que el tancament es deu a motius econòmics, posant sobr la taula la necessitat de realitzar unes obres a l’edifici de manera urgent per valor de 380.000 euros i la pèrdua de subvencions. A més a més, altre motiu que posa l’equip de govern és que “una escola bressol no és un servei prioritari per a la nostra universitat”.

Aquests motius van estar rebatuts per l’AMPA de l’escola. Els informes tècnics encarregats per l’equip de govern als que l’AMPA va tenir accés neguen la necessitat de les obres, ni la urgència de les reformes, evidenciant importants incongruències amb les informacions oficials. L’AMPA també va oferir alteratives per al finançament de l’escola, recalcant la importància de la conciliació laboral i familiar com a eina bàsica sobre la que se sustenta l’activitat professional al campus.

Arribats a aquest punt, l’AMPA es troba indignada perquè han proposat diverses solucions i totes a estat sistemàticament ignorades, mentre que les alternatives que s’han estudiat des de l’equip de govern han estat insuficients i poc treballades, convergint sempre cap al tancament del centre. A tal d’exemple, A tall d’exemple, diferents administracions consultades per l’AMPA ens han assenyalat que la sortida més factible era fer tot el possible per que la Gespa entrés a formar part de la xarxa d’escoles bressol públiques de la Generalitat. Aquesta solució, que requereix de paciència i treball, ha esta desestimada amb l’excusa de les presses per fer reformes. Aquestes reformes, que s’ha demostrat que no són necessàries ni urgents, es podien haver realitzat amb la partida de manteniment del pressupost de la Gespa.

Ara, amb la decisió pressa per l’equip de govern de la UAB, les persones i alumnes del campus no disposaran de servei d’Escola Bressol. La universitat deixarà de tenir un servei d’escola bressol propi i recomana portar als infants a un centre privat de Bellaterra amb qui signarà un conveni de col·laboració, un conveni on no s’inclouen els fills dels estudiants de la Universitat. A més amés, el centre privat (La Llar d’en Pitus) no té capacitat real d’absorbir totes les criatures que estan a la Gespa ni tampoc, a dia d’avui, accepten nadons més petits de 9 mesos, i no dona cap garantia d’accessibilitat a tothom que ho necessiti.

La Llar d’en Pitus – Escola Bressol Gespa

La Llar d’en Pitus té un projecte educatiu molt allunyat de la Gespa. A banda d’aquesta, són dos centres amb grans diferències: la Llar d’en Pitos és un centre privat i mai podrà incloure’s dins de la xarxa pública d’escoles bressol, mentre que Gespa, que també era privada, tenia titularitat de la UAB i de l’Ajuntament de Cerdanyola.

ESCOLA BRESSOL GESPA

LA LLAR D’E PITUS

Centre privat amb titularitat de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Ajuntament de Cerdanyola Centre privat.
Projecte d’escola verda que dóna suport a la recerca, és escola formadora i de referència en educació de 0-3 anys. Projecte elitista per usuaris de classe mitjana-alta.
Ubicat a la UAB, a 10-15 minuts caminant des de qualsevol lloc del Campus. Ubicat a Bellaterra. L’accés en cotxe és complicat ja que està la mateixa carretera de Bellaterra (via principal d’accés des de l’autopista) i no hi ha espai per aparcar. El transport públic suposaria una despesa addicional.
Instal·lacions que compleixen amb les expectatives de les famílies usuàries. Instal·lacions més modernes però que no compleixen amb les expectatives de les famílies de Gespa.
L’edifici haurà de ser condicionat per poder oferir més places sacrificant espais comuns en detriment de la qualitat del servei.Es tracta d’un edifici prefabricat amb aules que no disposen d’aire condicionat.
Espais exteriors amplis i integrats amb la natura. Espais exteriors reduïts que limiten amb la via dels ferrocarrils i la carretera de Belaterra.

Conseqüències per a usuàries i treballadores

Si l’equip de govern de la UAB no fa marxa enrere, els infants que actualment estan en Gespa no podran acabar al seva etapa a l’escola i hauran de canviar de centre, perdent el vincle amb les mestres i companyes i companys de classe i necessitant passar per un procés d’adaptació a una nova escola i a noves rutines.

Per la seva banda, les 9 mestres, 2 cuineres i dos netejadores es queden amb molts dubtes sobre el seu futur. D’aquesta plantilla de 13 treballadores, només 2 es podrien incorporar a la Llar d’en Pitus, a la resta se’ls oferirà reubicar-se a la Fundació UAB fent altres tasques, desaprofitant, així, el seu potencial i experiència com a professionals en educació infantil. En tos els casos s’aplicaran retallades substancials de sou, una estratègia que sembla pensada per minimitzar els costos d’acomiadament.

El tancament ha estat un procés opac

El tancament de Gespa ha estat un procés opac i que ha mostrat manca de capacitat de gestió, desinterès i poca sensibilitat cap a les persones afectades per part de l’equip de govern. Les negociacions han estat pràcticament nul·les, cosa que fa pensar que l’equip de govern ja va prendre la decisió de tancar l’escola al principi del procés. Les famílies han estat desinformades des del primer moment, i han conegut el futur de l’escola a través dels mitjans de comunicació.

A les mestres se les ha menystingut. Tot plegat fa pensar que els motius reals del tancament no s’han fet públics i només queda especular amb un possible interès en reutilitzar els terrenys per algun ús més lucratiu.

L’equip de govern de la UAB ha desestimat totes les propostes de l’AMPA

Des de l’AMPA de la Gespa demanen que es reconsideri el tancament immediat de l’Escola Bressol Gespa i que es doni un marge de temps adequat per poder treballar en solucions per a la continuïtat del projecte d’escola bressol al campus de la universitat. Les seves propostes més rellevants són:

  • Traslladar temporalment o definitivament la Gespa a un altre espai del campus (com es va fer temporalment al 1992 a la facultat d’educació), o a mòduls o a l’edifici Vila Puig. Ha estat DESESTIMAT sense cap resposta.
  • Concurs per derivar la gestió del centre a una empresa privada (amb subrogació de treballadores) com podria ser “Cavall de Cartró”, que gestiona la EB Montflorit. DESESTIMAT.
  • Sol·licitar recolzament econòmic d’altres institucions com l’Area Metropolitanta de Barcelona, que podria assumir el cost de les reparacions de l’edifici. Ha estat DESESTIMAT, sense resposta.
  • Sol·licitar la “singularitat” del centre tal i com proposa el Departament d’Ensenyament, per derivar-la a la Generalitat i finalment fer-la publica. DESESTIMAT, sense resposta.
  • Nou edifici amb mòduls barats de construcció (sandvitx), ajustats a normativa vigent. Ha estat DESESTIMAT.
  • Acceptar l’oferta dels Serveis Territorials consistent en que els seus tècnics valorin la possibilitat de canvi de titularitat de la Gespa. Ha estat DESESTIMAT sense cap resposta.

Aquesta notícia ha estat elaborada a partir del comunicat emés per l’AMPA de la Gespa. Si esteu interessades a conèixer què ha passat i passa amb la Gespa, podeu trobar més informació al seu blog.

Comparteix: