El contenciós que va presentar Compromís contra irregularitats en el Centre Direccional està a l’espera de sentència

En 2012, Compromís va presentar una denúncia pel fraccionament irregular de l’estudi sobre la contaminació de Can Planas en dos contractes, ara, tres anys després, el contenciós ja està a l’espera de sentència.

IMG_20150220_123619Miquel Nadal, advocat de Compromís, anunciava ahir, en una roda de premsa realitzada a les portes del Consorci del Centre Direccional, que el contenciós presentat per Compromís fa tres anys ja estava a l’espera de sentència.  Compromís va denunciar en 2012 que la contractació del segon estudi sobre l’abocador tòxic de Can Planas es va fer de forma il·legal. L”estudi estava dividit en dues licitacions, dictamen hidrogeològic i dictamen de gasos, de 60.000€ i 50.000€ respectivament, que curiosament sumen un total de 110.000 euros, quantitat única per la qual la llei impedeix acudir a un procediment negociat, i obliga a fer els tràmits del procediment general amb publicitat i concurrència.

Aquest fraccionament en dos contractes vulnera l’article 74.2 de la Llei 30/2007 de contractacions de les administracions públiques, que estableix expressament la prohibició de fraccionar una contractació per disminuir la quantia i evitar-ne la publicitat.

Pel que fa al propi fons de l’estudi, el Compromís per Cerdanyola va denunciar que no era allò que es va aprovar al Ple de l’Ajuntament. En el seu dia, l’acord plenari demanava encarregar un nou estudi exclusivament de solucions, una segona opinió en l’àmbit d’anàlisi i alternatives de gestió i recuperació ambiental. En paraules de l’alcaldessa Carme Carmona del 23 de desembre del 2010, “tenim un informe IDOM que fa un treball de camp amb un diagnòstic exhaustiu del què tenim a l’abocador Can Planas. No necessitem un nou diagnòstic, sabem el què hi ha”.

Segons Compromís, tot aquest procés fosc i realitzat d’esquenes a la ciutadania (en contra del propi compromís del govern d’obrir a la participació la redacció del plec de clàusules i la licitació) permet afirmar que darrere de les licitacions del Consorci hi ha realment la voluntat de contradir part del diagnòstic acurat fet a l’estudi IDOM. I això es fa amb un objectiu clar: evitar la declaració de Can Planas com a sòl contaminat i evitar la descontaminació total de l’abocador. Aquesta conclusió, curiosament, és la que més interessa a les empreses i particulars amb interessos urbanístics en el desenvolupament del Centre Direccional. A més, darrerament aquesta afirmació es veu reforçada per la negativa continuada per part del govern de Cerdanyola a complir allò que l’Acord de Ple del passat gener va concloure per unanimitat: requerir a la l’Agència Catalana de Residus (Generalitat de Catalunya) que declari Can Planas sòl contaminat i així lligar el futur de l’abocador tòxic a la seva descontaminació.

Amb actituds com aquesta, el Govern es fa estudis a mida, amagant així informació molt sensible sobre els perills de Can Planas. Aquests estudis a mida demostren que el Govern de Cerdanyola (PSC, ICV, EuiA) anteposen els beneficis dels grans propietaris i bancs (especuladors) per sobre dels interessos de la ciutadania de Cerdanyola, fins i tot de la salut.

Compromís continua apostant per la dissolució del Consorci

Compromís continua apostant per dissoldre el Consorci i apostar per un nou model de ciutat que desterri el projecte faraònic del Centre Direccional. El grup municipal alerta de que dins del Consorci s’estan cometent moltes irregularitats administratives amb l’objectiu de tirar endavant el projecte urbanístic sigui com sigui.

Compromís, a diferència del Consorci, continua apostant per la descontaminació total de Can Planas i, com va anunciar al 2012, continuarà mirant amb lupa tots i cadascun dels moviments del Consorci del Centre Direccional.

El Centre Direccional té un deute públic de més de 90 milions d’euros

Fins a la data d’avui s’han invertit més de 90 milions d’euros públics (45 milions a càrrec de l’Ajuntament de Cerdanyola) en el projecte del Centre Direccional. El deute vencerà a l’estiu de 2016, és a dir que, per pagar-ho, els ciutadans de Cerdanyola patiran retallades als seus pressupostos.

Modificació dels estatuts del Consorci

Els estatuts del Consorci del Centre Direccional es van veure modificats el passat mes de novembre a través d’un acord entre PSC, ICV, EUiA i CiU amb l’objectiu de treure’s la responsabilitat. Ara, gràcies a la modificació, la Generalitat té dret a veto, la qual cosa dificulta molt la dissolució del Consorci des d’un punt de vista local (possible equip de govern que pugui sorgir en maig).

Comparteix: