La comunitat educativa de Gespa es tancarà a l’escola bressol

Demà, dia 3 de desembre, davant el més que probable tancament de l’escola bressol Gespa (de la Universitat autònoma de Barcelona), un grup de famílies, amb el suport dels sindicats i estudiantes, es tancarà al centre i hi passarà la nit per a realitzar diferents activitats lúdico-reivindicatives.

gespaLa comunitat educativa de Gespa ha decidit passar a l’acció davant la nova política de l’equip de Govern de la UAB, que pretén acabar amb l’Escola Bressol Gespa, un servei a la Comunitat Universitària vinculat a les necessitats de les treballadores de la universitat. La protesta començarà a les 19 hores, amb la lectura d’un comunicat on s’explicaran les motius que ens porten a realitzar aquesta acció. A continuació de la lectura hi haurà una tancada amb activitats lúdico – reivindicatives.

Comunicat de pares i mares de Gespa:

Després de veure degradades les condicions laborals de les treballadores,  després de patir diferents increments en la quota, després de la incertesa sobre la seva continuïtat, després de participar en falses “comissions de viabilitat” amb la vicerectora Farell, després d’escoltar com sistemàticament ens canvien els arguments (no és viable, l’edifici es cau, la UAB no té recursos suficients, l’edifici necessita millores…); les mares i els pares de la Gespa acompanyades de sindicats, estudiants, altres famílies i amics de la Gespa, avui ens tanquem al centre en protesta davant l’imminent tancament del mateix per dir prou a aquesta farsa.

La Gespa, 40 anys després de la seva creació, és encara un espai essencial per a la conciliació laboral, per a la formació i la recerca. Així ho pensen les 1.500 persones que han aportat la seva signatura per a evitar-ne el tancament. Així ho defensen múltiples entitats (llista d’entitats) que ens han fet arribar les seves cartes de suport. Així es defensa en el darrer pla d’igualtat quan s’afirma que cal “Construir un model de conciliació que garanteixi la igualtat entre dones i homes en la cura i la coresponsabilitat. Promoure que la universitat sigui un referent pel que fa a drets de conciliació i obligacions en la cura”.

La UAB no es pot permetre prescindir d’un recurs essencial com és la Gespa. Aquest és un fet irrefutable, com també ho és la manca de voluntat negociadora que ha demostrat aquest equip i en concret la vicerectora Farell.

La reducció del 30% de l’aportació que fa la UAB a la Gespa que ja hem patit durant aquests darrers anys ha implicat l’acomiadament, el trasllat de treballadores i l’increment de les quotes. Això no ha estat suficient per a la vicerectora que sembla entossudida a desmantellar el centre.

La proposta que, en un gest magnànim ara posa sobre la taula, consisteix en una reducció dràstica (60%) de l’aportació per l’any 2015. Aquesta nova reducció, aplicada ja sobre la proposta de pressupostos de la Universitat, es traduirà en un nou increment de quota i en la reducció dels salaris de les treballadores.

La vicerectora i l’equip de govern saben que això equival, de facto, al tancament del centre. La Gespa és UAB. Es va crear fa 40 anys per persones treballadores que necessitaven, com necessitem ara, tenir els seus fills a prop quan s’havien de reincorporar a la feina.

No és un servei que hagi de buscar el lucre. No és un apèndix prescindible. No és una càrrega, ni un luxe. És una necessitat real per a tots nosaltres. No deixarem que ens trepitgeu la Gespa, ens tanquem perquè no ens tanqueu!

Comparteix: