L’objectiu de fer la ciència més inclusiva

Demà divendres, 11 de juliol, investigadors de vuit països es troben a la UAB en un projecte per abordar quins canvisestructurals cal aplicar per fer que la ciència sigui més inclusiva.

Columnes_UABL’Observatori per a la Igualtat de la UAB organitza l’11 de juliol, a l’Escola d’Enginyeria, el ‘workshop’ internacional “Gender Sensitive Research in International Projects”, en què s’abordarà l’impacte del coneixement científic en la vida de les dones. A la trobada hi participaran vuit universitats europees i grups de recerca de la UAB, així com grups i investigadores amb expertesa en gènere.

El “workshop” s’emmarca en el projecte europeu EGERA (“Effective Gender Equality in Research and the Academia”), que té una durada prevista de quatre anys. Es va iniciar el gener del 2014 i el seu objectiu és aconseguir la igualtat de gènere al món acadèmic, enfortir la dimensió de gènere de recerca i treballar analitzant els indicadors de desigualtat estructural, la promoció d’entorns laborals i educatius amables amb el gènere, i la formació en gènere de la comunitat. Cada universitat participant hi té assignades unes tasques. La de la UAB és buscar fòrmules per introduir la perspectiva de gènere en la recerca i la ciència

Conferència inaugural
La professora Sharlene Hesse-Biber, una de les majors expertes del món en aquesta temàtica, oferirà la conferència “Thinking Outside the Tradicional Science/Knowledge Box: Applying Feminist Principles of Praxis to Enhance Credibility and Social Justice in Scientific Inquiry” el dia 11 de juliol a les 10:30h a la Sala de Graus de l’Escola d’Enginyeria. La Dra. Hesse-Biber abordarà l’impacte del coneixement científic tradicional en la vida de les dones i els grups marginals, així com els “Feminist Principles of Praxis”, i la seva aplicació a la recerca.

Durant el workshop, la UAB, de la mà de la directora de l’Observatori per a la Igualtat, Montserrat Rifà, presentarà l’informe “Mapping & critical assessment of existing tools for including gender in research”, on es donen eines per a enfortir la perspectiva de gènere en la recerca (amb tallers de formació, orientacions, un banc de bones pràctiques, etc.). L’equip d’investigació del projecte a la UAB està integrat per Montserrat Rifà-Valls, Sílvia Carrasco, Maria Prat, Begonya Sáez, Georgeta Ion, Laura Duarte i Maribel Ponferrada. “Fer una recerca més inclusiva no només vol dir tenir en compte la composició dels equips d’investigació pel que fa a si són més homes o més dones; a més a més també es refereix als temes que es tracten en les investigacions, si afecten o no a les dones”, explica la investigadora Montserrat Rifà.

En la sessió restringida de la tarda es discutiran els instruments de la Comissió Europea per a introduir la perspectiva de gènere en les diferents fases de la recerca. En la trobada hi participaran grups líders de la UAB de diverses disciplines científiques, entre d’altres: el Grup GEPOC (Grup d’Estudi de Processos Oceànics i Climàtic) de l’ICTA, de l’IBB (Institut de Biotecnologia i Biomedicina), el Grup HPC4EAS (High Performance Computing for Efficient Applications and Simulations), el Core de Salut Mental, l’Institut d’Envelliment, el grup Comparative and Functional Genomics Group, el Departament de Psicobiologia, el Laboratori de Periodisme, el Grup Antígona, el Centre d’Estudis de Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP), així com expertes en gènere com les professores Teresa Paramio o Teresa Torns.

Algunes dades de la situació

A la pràctica totalitat d’universitats, entre el personal acadèmic és on la desigualtat entre homes i dones és més evident. A la UAB, per exemple, es produeix un efecte d’embut per a les dones: el pes de les dones en les diferents posicions s’inverteix respecte del pes corresponent als seus companys a mesura que es puja de categoria acadèmica. Així, si bé el pes de les dones en el col·lectiu de doctors ha augmentat, en set anys aproximadament 9 punts percentuals, la producció en les titularitats i les càtedres ho ha fet només 1 punt. La categoria en què ha pujat més el pes relatiu de les professores és en la de professorat associat i lector. En el cas del personal d’administració i serveis la presència de les dones és relativament elevada, especialment entre el personal funcionari. Tot i així, en les categories més altes les dones tenen una presència menor a la proporció general. En l’alumnat s’observa que les dones continuen sent majoria en els diferents àmbits de coneixement, excepte en l’àmbit de les tecnologies. En els estudis de doctorat s’observa un increment en la proporció de dones entre els doctors, i se situen en els darrers anys com el col·lectiu majoritari.

La UNESCO promou la idea de l’educació inclusiva, com una concreció de la Declaració dels drets humans, i considera que la igualtat entre dones i homes s’ha vist agreujada per la crisi socieconòmica actual, que fa que el principi d’igualtat segueixi sent primordial. Malgrat que les polítiques de gènere en la recerca a la Unió Europea tenen un llarg recorregut, s’ha avançat poc. Les persones expertes asseguren que és urgent implementar mesures de tipus organitzatiu, i que cal una cultura científica que sigui sensible al gènere i a la diversitat.

MÉS INFORMACIÓ: 

-PROGRAMA DEL WORKSHOP
-CV CONFERENCIANT
-PROJECTE EGERA

Comparteix: