Precarietat a l’Escola Saltells

Els infants que dinen al menjador de l’escola pateixen temperatures de fins a 27ºC a l’hivern. El menjador, construït l’any 2003, en el procés de rehabilitació de l’edifici, presenta un greu problema tèrmic. Els grans finestrals de vidre, dissenyats i construïts sense cap mena protecció solar i la manca de renovació d’aire, converteixen l’espai en un forn, a l’hivern, i en un infern, a l’estiu.

sal2Després d’anys fent peticions de millora al Departament d’Ensenyament, i al mateix Ajuntament de Cerdanyola, un grup de mares i pares d’infants de l’escola van decidir iniciar un equip de treball per recollir dades i documentació, que argumentés empíricament aquesta realitat. L’objectiu d’aquest grup, Saltells Infraestructures, segons Daniel Benítez, un dels seus membres, és vetllar perquè el col·legi pugui oferir unes bones condicions d’habitabilitat i seguretat per a l’educació dels seus infants. Desenvolupen, un treball conjunt amb la Direcció i l’AMPA de l’escola. I manifesten la voluntat de fer conèixer el greu problema a la ciutadania de Cerdanyola, com una de les últimes vies perquè arribi la solució.

Tota la documentació es troba disponible en un blog a la xarxa. Com ells expressen, estan treballant en una aplicació per oferir en temps real la situació tèrmica a l’interior de l’edifici.

Encara que, com exposa el grup de mares i pares, l’edifici respecta la normativa vigent d’aleshores (no l’actual), la coherència i la responsabilitat de la professió han de superar la burocràcia. Exigís o no, la normativa, criteris de disseny tèrmic al respecte, tots els professionals coneixen les conseqüències tèrmiques dels tancaments vidrats orientats a est-oest i desprotegits de la radiació solar. La fotografia resumeix el problema: sol directe sobre les obertures, cortines pesades a l’interior, finestres i portes obertes. Aquestes potser no són condicions dignes on menjar i educar als infants.

Gràfica de les temperatures:sal1Font: Blog de Saltells Infraestructures. Comissió d’Infraestructures formada per pares i mares de la Escola Saltells.

Fotografia de l’edifici:

sal2Font: Comunitat Educativa Escola Saltells. Informe Deficiència Qualitat de l’Aire del Menjador. 6/2/2014.

Comparteix: