Censura a Cerdanyola del Vallès

Entre dimecres 26 i dijous 27 de febrer de 2014 van ser suspesos tres comptes de Cerdanyola a l’eina social i virtual Twitter.

twittercensura

Entre els comptes es troba aquest diari digital @CerdanyolaINFO, el @15MCerdanyola i el compte paròdia @GovernCDV.

Activitat dels twitters: 

@CerdanyolaInfo: difusió de les notícies i publicacions del diari independent cerdanyolainforma.com.

@15MCerdanyola: difusió de comunicats i convocatòries relacionades amb moviments socials, amb més de 800 seguidors.

@GovernCDV: compte paròdia satíric amb la política local de Cerdanyola.

Després d’una setmana de suspensió dels twitters i de reclamacions per reactivar-les, dels dos primers comptes confirmades,  considerem que ja es pot parlar de CENSURA, amb majúscules.

Twitter, pot ser una bona eina de difusió informativa, i en aquests casos s’està veient limitada per interessos que sobrepassen el temps protocolari d’actuació establert en cas de suspensió. La opacitat i la no resposta per part de Twitter, i després d’una setmana de silenci, permeten pensar que algú amb “pes” i proper a institucions públiques pugui haver actuat de forma extraoficial.

Tot i que no és la solució, per poder continuar amb la tasca de difusió dels nostres articles, ens hem vist obligades a crear un nou compte de twitter: @infocerdanyola

Aquesta situació de censura, que no és un cas aïllat i s’estén en altres àmbits, és un altre atac a la llibertat d’expressió del poble, qüestionant la “suposada” democràcia i que continuarem reivindicant.

Cerdanyola Informa

–cas–

Entre el Miércoles 26 y el Jueves 27 de Febrero fueron suspendidas tres cuentas de Cerdanyola en la herramienta social Twitter.

Entre ellas se encontraba este diario digital @CerdanyolaINFO, el @15MCerdanyola y la cuenta parodia @GovernCDV.

Actividad de los twitters: 

@CerdanyolaInfo: difusión de las noticias y publicaciones del diario independiente cerdanyolainforma.com.

@15MCerdanyola: difusión de comunicados y convocatorias relacionadas con movimientos sociales, con más de 800 seguidores.

@GovernCDV: cuenta parodia que satirizaba la política local de Cerdanyola.

Después de una semana de suspensión de los twitters y de reclamaciones para reactivarlas, confirmadas de las dos primeras cuentas, consideramos que ya se puede hablar de CENSURA, con mayúsculas.

Twitter, que es una herramienta de difusión de información, se está viendo reiteradamente limitada por intereses que sobrepasan el tiempo protocolario de actuación establecido en caso de suspensión. La opacidad y la no respuesta de Twitter, y después de una semana de silencio, permiten pensar que alguien con “peso” y cercano a la institución pública o con peso en ella haya actuado de forma extraoficial.

Aunque no es la mejor solución, y para poder continuar con la tarea de difusión de los artículos que publicamos, nos hemos visto obligadas a crear una nueva cuenta de twitter: @infocerdanyola

Esta situación, que no es un caso aislado ya que se extiende en otros ámbitos, es otro ataque a la libertad de expresión del pueblo, cuestionando de nuevo la “supuesta” democracia  y que continuaremos reivindicando. 

Cerdanyola Informa

Comparteix: