La PAH continua en lluita indefinida

La Plataforma d’Afectades per la Hipoteca de Cerdanyola-Ripollet (PAH), juntament amb altres PAHs del Vallès, la PAH de Blanes, la PAH del Besòs i el recolzament de veins i veïnes d’ambdós pobles continuen, avui dimecres i per tercer dia consecutiu, ocupant vàries sucursals del BBVA a Ripollet.

No és, ni molt menys, un cas aïllat. Famílies que al durant el boom de la construcció i preus de lloguer força elevats van decidir demanar una hipoteca per a comprar-se un pis. Davant la demanda, per part del banc, d’un avalista, els pares dónen un cop de mà. Amb motiu de la malanomenada “crisi”, els hipotecats perden les seves feines i això fa que l’avalista dóni la cara per ells. Caient ambdues parts a un pou que sembla sense fons ni solució.

Aquest també és el cas del Raúl i la Jennifer, veïnes de Ripollet que han sofert les conseqüències directes d’aquests fets.
Són titulars d’una hipoteca amb dos avals, els pares i mares respectius. A més de retornar-li el pis al banc, els demanàven abonar la resta de la hipoteca, evidentment, amb el pis ja perdut. Provocant un endeutament de per vida.

Gràcies a les accions de negociació de la PAH Cerdanyola-Ripollet amb el BBVA, han aconseguit la dació en pagament, que consisteix en, un cop el banc es queda amb el pis, la família ja no ha de continuar pagant el deute que comportava.

Però el problema no s’acaba aquí. L’entitat financera, recordem, rescatada amb diners públics,  reclama als avalistes 68.000 euros més de préstec hipotecari. I per això restaran aquests dies fins a trobar una solució.

Les lluites de la PAH estan conseguint moltes victòries: dacions en pagament, desnonaments aturats, pisos en lloguer social.
Precisament aquesta setmana han aconseguit un lloguer social a una altra família del poble veí.

Aquests casos posen sobre la taula un debat que porta molts anys al punt de mira respecte l’ús i el desús dels milers d’habitatges buits.

Però com diu la dita “Mai s’ha de perdre l’esperança”  perque lluitant: “Sí, es pot” / “Sí, se puede”.

PAH1PAH6 PAH5 PAH4 PAH3 PAH2Fotos:PAH Cerdanyola-Ripollet

 

Comparteix: