Els antiabocadors reclamen un Ple monogràfic sobre el Pla del Direccional

La Plataforma Cerdanyola Sense Abocadors Tòxics demana la convocatòria d’un ple extraordinari de l’Ajuntament per informar del planejament proposat per la Generalitat sobre el Pla director urbanístic del Centre Direccional. El col.lectiu acusa al govern municipal de silenci, ocultació i manca de transparència en relació a una planificació que “continua dibuixant una nova ciutat dins els paràmetres del sòl contaminat de l’abocador de Can Planas i sense que s’hagi aprovat la seva remediació definitiva”.

La plataforma mostra la seva sorpresa perquè els informes medi ambientals aportats a l’expedient administratiu no contemplen les recomanacions del segon estudi sobre l’abocador de Can Planas -presentat ara fa un any-, tot i “la important afectació sobre el terreny i els considerables costos que suposa les instal·lacions recomanades a la segona solució de Can Planas -pous de bombeig, canalització de gas i planta de cogeneració-”. A més, el col.lectiu remarca que els informes ambientals d’aquest expedient imputa els costos d’aquestes instal.lacions costos exclusivament a les administracions públiques de forma injusta i il·legal i sense afectar a propietaris privats bancs, Sareb, Puigfel, entre d’altres.

En aquest sentit, la plataforma remarca que la descontaminació que sempre ha exigit als terrenys de l’abocador “ni tan sols la citen en els informes”.

ARE ressuscitada

Una altra de les sorpreses negatives que la plataforma manifesta que s’ha trobat en aquest expedient, en període d’exposició pública fins el dia 18, és que el desenvolupament del planejament s’ha dividit en dues fases: el parc de l’Alba i la zona de Can Costa, cosa que consideren que suposa recuperar la urbanització projectada a l’ARE (Àrea Residencial Estratègica) que la Generalitat va plantejar “a la zona de Gorgs, la Bòbila i els Jardins” i que va desestimar el Ple municipal l’any 2008.

El col.lectiu indica que tant el Consorci del Centre Direccional com l’Ajuntament de Cerdanyola van negar la possibilitat de diferenciar el planejament en dos sectors, plantejament que havia fet la plataforma com alternativa per deixar al marge de la planificació els terrenys de l’abocador de Can Planas “fins que no es trobés una solució definitiva i pactada amb la ciutadania per l’abocador”. De fet, la plataforma indica que així consta explícitament en l’Acord de Govern entre PSC i ICV/EUiA.

Cerdanyola Sense Abocadors Tòxics manifesta que la nova zona urbanitzable de Can Costa sorgeix de “l’obligat compliment de les sentències judicials que van obligar a incloure parcel·les forestals, de parcs i jardins i vials propietat de Puigfel” dins del planejament del Centre Direccional, fet que fa que ara el pla urbanístic “sigui més gran i amb més habitatges”. La plataforma considera que la sentència atorga a Puigfel uns drets urbanitzadors que no tenia fins ara i que s’han dibuixat “amb la inclusió de 627 nous habitatges, amb edificis singulars de fins a 11 pisos d’alçada situats entre la riera de Sant Cugat i el carrer dels Boters”. El col.lectiu indica que aquesta construcció es planteja en sòl municipal i critica la defensa d’interessos públics fets en relació a aquesta cessió “quan la sentència judicial diu que se li pot compensar amb sòl ubicat a qualsevol lloc de Catalunya”.

Ple extraordinari abans del 15 de novembre

Cerdanyola sense Abocadors Tòxics creu que el govern municipal ha silenciat aquesta planificació i per això reclama que es convoqui un Ple extraordinari de l’Ajuntament abans del dia 15 de novembre -tres dies abans que finalitzi el període d’exposició pública de la planificació- per a tractar com a únic punt de l’ordre del dia l’aprovació inicial del planejament que ha fet la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. L’objectiu, afirma la plataforma és que cadascun dels grups polítics es posicionin i mostrin quin és el seu parer i quines al·legacions pensen presentar en el període d’exposició pública. En aquest sentit, el col.lectiu manifesta tenir el suport del Partit Popular, Compromís per Cerdanyola, Esquerra Republicana de Catalunya -partits que formen part de la plataforma- i la regidora no adscrita, Manoli Ortuño.

La Plataforma també anuncia que presentarà recurs contenciós administratiu contra la desestimació de la sol·licitud de la declaració de sòl contaminat de l’abocador de Can Planas que es va reclamar a l’Agència Catalana de Residus amb acords aprovats a Ajuntament i Parlament de Catalunya. El col.lectiu recorda que PSC, ICV/EUiA i CiU van votar en contra d’una moció per interposar les accions administratives i judicials oportunes per fer complir aquest acord en el que consideren demostració de “covarda inactivitat de l’equip de govern local i d’altres forces polítiques”. La Plataforma insisteix que la salut i la preservació de la natura “no és una carta amb la qual bescanviar acords polítics” i acusa als tres grups municipals de voler posar-se una medalla i ser incapaces de tirar endavant amb allò van proposar.

http://www.cerdanyola.info/menu_principal/inici/noticies/2013/10/24/plataforma.html

Comparteix: