Compromís presenta una moció per suspendre el pagament dels interessos dels crèdits ICO del 2012

El Compromís per Cerdanyola hem presentat una moció al ple de juliol per proposar que el consistori declari il·legítim el deute municipal relatiu als interessos dels crèdits ICO aprovats el maig del 2012. Cal recordar que el nostre grup municipal va ser l’únic grup que es va oposar a aquella nova línia de préstecs, argumentant la nostra postura en base a tres arguments:

  • Aquest pla per al pagament de proveïdors era en realitat una intervenció de facto de l’Ajuntament per part del govern de l’estat, ja que dotava l’estat de la capacitat d’imposar condicions al consistori quan així ho consideri. Una pèrdua de sobirania municipal.

  • Els crèdits es contractaven amb entitats bancàries privades a un interès d’usura (5,54% anual revisable), quan aquestes mateixes entitats havien rebut prèviament els diners de l’estat a un interès de l’1%. Aquest era un nou instrument per transferir deute privat cap el sector públic.

  • Existien mesures alternatives per garantir el pagament als petits proveïdors, donant-los més prioritat i aplicant reformes fiscals, que permetrien incrementar els ingressos, com l’eliminació de beneficis fiscals i l’augment d’impostos a les rendes més altes (especialment les del capital), i evitar els nous préstecs.

Des de Compromís considerem que la declaració d’il·legitimitat d’aquesta part del deute, com ja s’ha fet a altres municipis (per exemple Badalona), és un bon inici del camí, però per si sola queda curta. És per aquest motiu que proposem un acord pel qual es suspendria cautelarment el pagament d’aquests interessos fins que es resolgui el litigi judicial relatiu a la seva declaració formal d’il·legitimitat.

Tornem a reiterar la nostra voluntat d’entesa amb altres grups polítics del consistori que puguin ser favorables a aquesta declaració, amb la voluntat de sumar el màxim de suports a la proposta de cara al Ple.

Aquest és el text de la moció:

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL COMPROMÍS PER CERDANYOLA-CAV PER DECLARAR LA ILEGITIMITAT D’UNA PART DEL DEUTE DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Atès que els grups Parlamentaris del Congrés de Diputats de PSOE i PP van presentar conjuntament una proposta de reforma constitucional el dia 30 d’agost de 2011 en lectura única i deixant només de termini per presentar esmenes fins les 14h del dia 1 de setembre. Aquesta reforma va consagrar la obligatorietat del pagament del deute de les institucions per sobre de qualsevol política pública per garantir el benestar de la ciutadania.

Atès que, el deute públic representa avui un dels principals problemes de les institucions públiques i que aquest avui afecta quotidianament a la vida de la ciutadania i als serveis públics degut a la obligatorietat de les institucions de fer front prioritàriament al deute per damunt dels serveis públics i el manteniment de les estructures de solidaritat i benestar.

Atès que a Cerdanyola del Vallès el compliment de la obligatorietat del pagament del dèficit, consagrat constitucionalment pel bipartidisme espanyol impulsor de l’austericidi, està comportant patiment a la ciutadania en forma de manca de beques de menjador, manca de partides suficients per ajudar aquells que pateixen la crisi, i insuficiència de programes i de recursos municipals per fer front a la gana i a la pobresa presents al nostre municipi.

Atès que el govern municipal de PSC-Els Verds i ICV-EUiA ha augmentat en 3,3 milions d’euros el deute de l’Ajuntament en només un any passant de 29.820.601,14€ el 2011 a 33.176.199,39€ el 2012. A aquest deute cal sumar-hi el 50% dels més de 90 milions d’euros que deu el Consorci Urbanístic del Centre Direccional.

Atès que aquest increment de deute es deu al Pla de Pagament de Proveïdors 2012 impulsat pel Ministeri d’Economia i d’Hisenda, pla que Compromís per Cerdanyola ja va denunciar en el seu dia al Ple municipal per seguir beneficiant la banca privada ja que el govern central va donar diners públics a la banca privada, i aquesta n’ha cedit després a les administracions públiques cobrant elevats interessos del 5,54% per uns diners públics als quals la banca privada ha accedit a un interes inferior a l’1%. En el cas de Cerdanyola del Vallès són 8.610.354,05€ públics que, enlloc d’haver-ne estat prestats directament a l’Ajuntament, venen a través de la banca privada.

Atès que Com ha reconegut l’Expert Independent de les Nacions Unides sobre els efectes del deute extern en el seu informe de 2012.08.13, “les càrregues excessives de deute extern tenen un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el desenvolupament en els països deutors a través de la desviació de recursos dels serveis socials bàsics i a través de les condicions adjuntes als mecanismes internacionals d’alleugeriment del deute“. I així mateix, la Resolució aprovada pel Consell de Drets Humans del les Nacions Unides en sessió de 5 de juliol de 2012 “Recorda que tot Estat té la responsabilitat primordial de promoure el desenvolupament econòmic, social i cultural de la població i, a aquest efecte, té el dret i l’obligació de triar els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s’ha de veure condicionat per fórmules específiques de política econòmica externes” i “Afirma que, des del punt de vista dels drets humans, la liquidació de deute amb fons oportunistes en condicions abusives té un efecte negatiu directe en la capacitat dels governs per a complir les seves obligacions en matèria de drets humans, especialment els drets econòmics, socials i culturals“.

Atès que la reestructuració del deute i les quitances són pràctiques reconegudes en la legislació internacional, i sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims han estat possibles en el passat, tant a Europa com a països en vies de desenvolupament, i que aquesta cancel·lació es relaciona amb un alleujament immediat de les necessitats bàsiques de la població.

Atès que tot i no està reconegut pel dret internacional si que NNUU recomana que les legislacions nacionals contemplin les causes d’il·legitimat del deute i els casos recents del govern Noruec i Equatorià ens demostren que els poders públics poden fonamentar-se em aquesta il·legitimitat per negociar o anular part del seu deute contret

Atès que per part dels moviments socials, juristes, organismes internacionals, etc, està consensuat reconèixer com a causa d’il·legitimitat del deute el fet d’utilitzar mecanismes polítics i econòmics que facilitin de forma deliberada l’augment del deute o les decisions polítiques que augmenten aquest en contra de l’interès general de la població

El Grup Municipal del Compromís per Cerdanyola proposa al ple de 25 de juliol de 2013 l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. El ple Municipal considera il·legítims els interessos contrets amb les entitats financeres privades BBVA, Banco Cooperativo Español, Banc Sabadell, Banesto, Bankia, Bankinter, CAM, Catalunyabanc i Caixabanc per el capital de 8.610.354,05€ prestats en el marc del Plan de Pago de Proveedores 2012 del MEF on s’han aplicat interessos del 5,54% per diners públics que aquestes entitats financeres han obtingut a interessos inferiors a l’1%.

SEGON. El Ple insta al govern municipal a quantificar la xifra total d’aquest interessos i a emprendre les accions legals necessàries davant la justícia espanyola, europea i internacional per aconseguir la nul·litat d’aquest deute il·legítim.

TERCER. Suspendre cautelarment el pagament dels interessos il·legítims citats al primer acord de la present moció, fins que es resolguin les accions legals indicades al segon acord.

Cerdanyola del Vallès, juliol del 2013

http://www.compromispercerdanyola.cat/noticies/compromis-presenta-mocio-suspendre-pagament-interessos-credits-ico-2012

Comparteix: