El Riu Major i el barri de Montflorit

…neix al terme de Sant Cugat i mor al riu Ripoll ja en terme de Montcada i Reixac. En temps antics, i ja durant l’Imperi Romà, pel marge esquerre hi transcorria la B-30 dels romans.

ANTECEDENTS HISTÒRICS

Foto01És del domini públic la vinculació que té aquest barri en relació al riu Major, donat que aquest curs fluvial divideix en dos parts l’espai territorial del barri de Montflorit. A la vegada, però, li dóna un atractiu afegit per la verdor i l’arbreda dels seus marges i els ciutadans se senten molt relaxats quan passegen per les seves tranquil·les voreres.

El que no és tant de domini públic, és la importància que tenia el marge esquerre d’aquest riu que neix al terme de Sant Cugat i mor al riu Ripoll ja en terme de Montcada i Reixac. En temps antics, i ja durant l’Imperi Romà, pel marge esquerre hi transcorria la B-30 dels romans, atès que de la carretera de Barcelona direcció França i a l’alçada de Montcada hi havia un trencall que passava per la Torre Na Joana, el Mas de la Beguda, Guiera, Can Fatjó del Molí, el Castrum Octavianum (Sant Cugat). I a l’alçada de Rubí, un trencall a Martorell i un altre a Egara, l’actual Terrassa. De la B-30 dels romans encara existeix un mil·liari que en dóna fe.

Segons el treball de recerca històrica d’en Miquel Sánchez, aquest camí o via ja existia al S-III i està documentat de diverses formes (camí, camí públic, camí reial i carretera pública), per la qual cosa qui subscriu aquestes ratlles considera aquesta ancestral via com la més important del terme de Cerdanyola, ja que seguint la cursa del riu Major l’artèria ens menava a altres camins i llocs que formen part dels orígens històrics de la Cerdanyola antiga.

Tot seguit farem un itinerari situant-nos al Mas de la Beguda. A pocs metres i en sentit ponent hi trobem el desguàs del torrent de Sant Iscle, que ens mena als Arcs, Can Catà i la parròquia de Sant Iscle de les Feixes; 500 metres riu amunt el Mas Canaletes i enfront el jaciment de una vil·la romana. A l’alçada de Guiera aquest camí desapareix quan s’arriba al carrer Josep Llimona; es pot travessar el riu cap al marge dret mitjançant una passera de pedres ancorades a la llera de la riera al paratge conegut com Les Escales que et mena davant del carrer Canaletes, on a cota superior es troba el poblat ibèric de Ca N´Oliver. Si seguim riu amunt pels carrers de la Riera i de Sant Cugat, més endavant pots tornar a passar al marge esquerre mitjançant una altra passera de pedres també ancorades tot esdevenint una carrera de obstacles. A l’alçada del torrent dels Toros hi havia una passera que un cop travessat el riu naixia un camí, avui quasi intransitable que et portava al portell de Can Coll, Can Cerdà i al paratge de Valldaura on l’any 1.150 fou fundat el conegut cenobi de frares cistercencs per després de 6 anys desplaçar-se a l’actual emplaçament del monestir de Santes Creus. Cal recordar que prop de l’indret on hi havia les passadores del riu Major i del torrent dels Gorgs, al Mas de Can Fatjó del Molí, se’l coneix també com Fatjó de les Passadores.

PROJECTE DE CREACIÓ D’UN CAMÍ

El mes de març de 2007, l’ajuntament de Cerdanyola i l’Àrea Metropolitana de Barcelona varen presentar el projecte de camí segregat per a passejants i bicicletes que aprofita el curs del riu Major o riera de Sant Cugat, des del paratge conegut com “Les Escales” a l’alçada del carrer de Josep Llimona fins a la finca de Can Costa, aproximadament uns 2’5 Km de llargada, amb la pretensió de crear una infraestructura verda que en un futur pugui connectar la Torre Negra de Sant Cugat amb el Besòs i per extensió a la mar.

Segons deia Jaume Vendrell gerent de Manco-Municipal, de l’Àrea Metropolitana de Municipis “seria convenient poder fer la inauguració a la primavera de l’any 2008” i que segons l’alcalde Antoni Morral el projecte vol donar “un ús social a la riera amb el màxim respecte ja que es tracta d’una obra estratègica del territori!”.

MANCANCES I INCONVENIENTS D’AQUELL PROJECTE

Avui un cop passats uns anys hom pot constatar que els diners “777.750 €” i el temps emprat en la millora dels marges del riu Major, l’ús i gaudir dels passejants ha estat quasi nul. Hom vol dedicar especial atenció al tram de la riera que va des del paratge de “Les Escales” al parc dels Gorgs: un tram de 500 metres que és completament inutilitzable per a persones grans, incapacitats físics, mainada o ciclistes ja que han de salvar la passera de Guiera “Les Escales”. L’accés dificultós (1) foto i la construcció dels esglaons que dificulten el pas, són fruit d’un plantejament constructiu equivocat que es repeteix al final del carrer de Sant Cugat en front del carrer Escola(2) foto quan hem de passar al marge esquerre per accedir al parc dels Gorgs. Aquí la situació empitjora, ja que es forma un congost profund i els accessos a voltes estan destruïts per la força de les riuades i per la pròpia passera que impedeix el pas del flux de l’aigua.

Igualment o encara més se senten perjudicats els veïns de Montflorit que habiten la banda dreta del riu, ja que per anar a peu al barri de Canaletes, accedir a l’ambulatori o fer les compres en aquests propers comerços han d’anar pel carrer de Canaletes i jugar-se el físic passant per la perillosa passera de pedres, o bé fer una llarga volta passant pel pont de l’avinguda de Flor de Maig, carrers de Mn. Cinto Verdaguer i de Josep Llimona, fins a l’indret de Les Escales; això vol dir que cal fer una volta de mes de 1.500 metres.

PROPOSTES PER MILLORAR L’ITINERARI

Ara fa uns quatre anys comentant amb l’amic arquitecte tècnic de Cerdanyola en Raül Ortega el problema que existeix per al trànsit dels passejants en el tram de la riera que va del carrer de Canaletes al Parc dels Gorgs, vàrem pensar que es podria solucionar fent en primer lloc una passera penjada al paratge de “Les Escales”(3) foto que anés a parar enfront del carrer de Canaletes. Aquesta construcció fora de 1’80 m. d’ample, solament utilitzable per a vianants, vehicles de minusvàlids i infants, per a bicicletes en mà, etc. (4-5) foto. Més endavant en un fase posterior es podrien fer altres dues passares més senzilles: una que passes el Riu Major per anar al Parc dels Gorgs enfront del Carrer Escala amb tota normalitat, vers Can Fatjó i Can Costa i uns metros mes amunt, una petita passera que travesses altra volta la riera, a l’alçada del torrent dels Toros(6)Foto. Aquesta darrera passera tindria l’avantatge de recuperar l’antic camí que venia del camí dels Enamorats “Avinguda Roma” que s’ajuntava amb l’antic camí de Galliners, travessant el torrent dels Gorgs i caminat pel costat d’aquest s’arribava a la passera del torrent dels Toros on es podia agafar el camí que transcorria per aquest torrent, Font del Frare, portell de Can Coll. Area de Can Coll, travessar el pontet del torrent de Can Cerdà per arribar al domini de Valldaura. Ah! aquest itinerari es podria fer sense trepitjar un sol metre d’asfalt llevat de travessar el portell de Can Coll.

Cerdanyola, Juny de 2013
Albert Làzaro

[Publicat a la revista "Comerç i Ciutat" núm. 35, juny 2013]

Comparteix: