Compromís demanem la retirada del Ple de la modificació del ROM

El ROM és el Reglament Orgànic Municipal i s’encarrega d’ordenar la vida política de l’Ajuntament.

Entenem que la Comissió Ciutadana, encarregada de fer propostes per a la modificació global del ROM, sobretot en matèria de Participació, és sobre la que recau en aquests moments i en primer terme el debat de propostes de canvi d’aquest reglament municipal.

Davant la voluntat de l’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, de portar a votació en el Ple ordinari que tindrà lloc el proper dijous 28 de febrer una modificació del ROM que afectaria a l’horari de l’anomenat “plenillo ciutadà” (allà on els veïns i veïnes hi poden dir la seva), el Compromís per Cerdanyola volem demanar la seva retirada de l’ordre del dia d’aquest Ple i que sigui la Comissió Ciutadana encarregada d’elaborar propostes per a un nou ROM la que, en primer lloc, sotmeti a debat aquesta proposta de modificació.

El motiu principal de la modificació del ROM és permetre que el “plenillo ciutadà” pugui tenir lloc a les 18h en comptes de un cop finalitzats tots els punts de l’ordre del dia del Ple, situació que a vegades comporta que l’anomenat “plenillo” tingui lloc a altes hores de la matinada, un fet que estem d’acord que cal parlar-ne.

Malgrat tot, i amb motiu del compliment dels acords del propi Ple de novembre de 2011, entenem que la Comissió Ciutadana, encarregada de fer propostes per a la modificació global del ROM, sobretot en matèria de Participació, és sobre la que recau en aquests moments i en primer terme el debat de propostes de canvi d’aquest reglament municipal.

La propera reunió de la Comissió Ciutadana del ROM és el dilluns 4 de març. És de rebut que sigui per aquest espai per on primer passi la informació de qualsevol canvi que es vulgui fer en el ROM durant el temps que aquesta comissió estigui activada i treballant, per respecte als propis mecanismes dels quals es dota el Ple per a la participació ciutadana i per respecte a les persones que porten actives i motivades, des del primer dia, amb un tema tan feixuc i complicat com és l’esmena i actualització de tot un reglament municipal.

http://www.compromispercerdanyola.cat/noticies/compromis-demanem-retirada-ple-modificacio-rom

Comparteix: