Cerdanyola, ciutat de la paciència

El PAS, juntament amb altres persones i col·lectius, hem impulsat un projecte unitari i integrador de les esquerres locals: Compromís per Cerdanyola.

El títol proposat per a aquest article del Riu Sec és “Cerdanyola, ciutat de la ciència: apostes per la innovació”, però nosaltres hem preferit parlar de “Cerdanyola, ciutat de la paCIÈNCIA”. Per què? perquè la nostra classe política, enlloc d’afrontar els problemes endèmics que patim a la nostra vila, tracta de desviar-nos l’atenció amb “Sincrotons” i infraestructures que tenen una repercussió relativa en el nostre poble.

“Ciutat de la paciència” perquè després d’anys i panys d’incompliments amb les dates, finalment ens quedarem per molt temps sense l’hospital, i mai no sabrem si ja el tindríem si els governs encapçalats pel Toni Morral (ICV-EUiA) i per la Carme Carmona (PSC) haguessin fet pressió davant la Generalitat. Malauradament, com no va ser així, seguirem patint les conseqüències d’un Parc Taulí col·lapsat i ens seguirem mobilitzant en defensa de la sanitat pública i de qualitat.

“Ciutat de la paciència” perquè seguim amb el problema endèmic dels abocadors. Una bona aposta per la innovació és el tractament in situ dels residus per al buidatge complet de l’abocador de Can Planes, tal i com el Compromís per Cerdanyola vam proposar fa mesos.

“Ciutat de la paciència” per les Escoles Bressol que les famílies amb nens de 0-3 anys tant necessitem: escoles públiques municipals per a què tothom tingui les mateixes oportunitats d’accedir-hi.

“Ciutat de la paciència” perquè la gent jove seguim essent els grans oblidats i les propostes acaben al calaix dels mals endreços.

“Ciutat de la paciència” perquè seguim esperant una solució digna i integradora per al Riu Sec i el seu entorn.

I, finalment, “Cerdanyola, ciutat de la paciència” perquè, a més, suportem com els partits tradicionals, preocupats per mantenir la cadira, activen i engreixen les seves costoses maquinàries electorals per emmascarar la realitat i fan un mal ús dels recursos públics municipals en propaganda electoralista encoberta.

I perquè se’ns ha acabat la paciència creiem que cal innovació en les formes de fer política, fent partícips als ciutadans i ciutadanes en les decisions quotidianes i no només cada 4 anys, amb honestedat i transparència.

El Compromís per Cerdanyola està per fer d’això una realitat, i tu?

Compromís per Cerdanyola.

Comparteix: