Una proposta sincera d’unitat

Dissabte 27 totes i tots vam expressar obertament les nostres visions i desitjos sobre quines eren les necessitats socials i polítiques a afrontar i en major o menor grau quina estructura organitzativa proposàvem per donar forma a la ineludible unitat d’acció. Bàsicament identifiquem, d’allò dit, les propostes següents absolutament complementàries:

1. Mitjà informatiu plural fet per les persones de la vila on reflectirem lliurement notícies i propostes.

2. Plataforma d’acció unitària de suport mutu de grups i persones en els diferents fronts socials.

3. Elaboració progressiva d’una proposta programàtica a presentar a la ciutadania per resoldre les problemàtiques existents i per oferir una gestió radicalment transformadora de l’ajuntament.

4. Conformar una candidatura unitària que des d’una base assembleària estigui en condicions de presentar una llista a les municipals de 2011.

5. Connexió amb els diferents grups comarcals, nacionals, dels Països Catalans, estatals i internacionals per coordinar lluites i propostes.

Creiem que totes i tots podríem assumir aquesta proposta, si més no identificar les discrepàncies i fer-les arribar a tothom per encetar el debat constructiu i concret. Considerem així mateix dos elements:

1. Els ritmes no els podem fixar. Dependran únicament i exclusiva de la nostra capacitat de treball i dels objectius que anem assolint.

2. Només amb l’acció conjunta d’activisme social i amb l’elaboració de propostes polítiques, de lluita al carrer i d’acció a la institució com a oposició radical i com a poder popular algun dia, resultaran fonamentals per a la transformació de la societat en què vivim.

Fem una petició als companys i companyes adscrites en les diferents organitzacions a realitzar un exercici de magnanimitat i humilitat, i concorrin a l’assemblea unitària amb les seves propostes, amb el seu legítim dret a ser hegemònics i hegemòniques en aquest moviment polític i social. Ningú ha de renunciar a res, tots i totes ens hem d’escoltar i ajudar.

Us demanem companys i companyes que donem el millor de nosaltres, que incidim en allò que ens uneix i que debatem de forma constructiva, fraternal i sincera els punts en què diferim. La greu crisi global en què ens trobem demana aquest esforç de nosaltres.

Per un Moviment Polític i Social a Cerdanyola que construeixi l’alternativa.

Salut i Unitat!

Sebas Justicia.

Comparteix: