Es constitueix a Cerdanyola la “Plataforma aturem els túnels a Collserola” (PAT)

El passat divendres 28 de març es va presentar públicament la Plataforma aturem els túnels a Collserola (PAT), que neix amb la voluntat d’aglutinar forces socials en contra de la construcció dels vials projectats a Collserola, tals com el túnel d’Horta, el túnel central, el vial de cornisa o la ronda sud, i la reivindicació de Collserola com a parc natural. Davant de l’ajuntament de Cerdanyola es va fer la signatura d’un manifest on es marquen les que seran les línies de treball de la plataforma.

PAT_032008Les entitats promotores són: Associació Cerdanyola Via Verda, Associació de Veïns de Montflorit, Els Verds-Opció Verda, Esquerra Republicana de Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, Maulets i Participació Activa i Social. Alhora, altres entitats socials de Cerdanyola també s’han adherit al manifest, i es continuaran recollint adhesions d’entitats i persones a títol individual.

Durant l’acte públic es van presentar les primeres activitats organitzades per la plataforma. El proper diumenge 6 d’abril es realitzarà una jornada lúdico-reivindicativa a la plaça Viladomat (biblioteca) sota el nom “Fem botifarra al túnel”. La PAT també s’ha adherit a la marxa a peu que la Plataforma Cívica per a la defensa de Collserola ha organitzat pel dia 13 d’abril.

SENSE TÚNELS NI VIALS… COLLSEROLA PARC NATURAL

La planificació territorial que afecta al Vallès i a Collserola es basa en plans obsolets que no responen a les expectatives de preservació ni tenen en compte la qualitat de vida de les persones, la qual està estretament lligada a la qualitat ambiental del medi on vivim.

Els vials representats en el vell Pla General Metropolità (PGM) i en el Pla d’Infraestructures del Transport (PITC) són un greu perill per a la serra de Collserola. El vial de Cornisa, la Ronda Sud, el Túnel Central i el Túnel d’Horta en són un exemple; tant és que siguin pel transport públic com pel privat.

La seva construcció la promouen poders econòmics -cambres de comerç, entitats financeres, empreses constructores, etc.- que, seguint un model de creixement econòmic insostenible i allunyat dels interessos generals, sacrifica el medi ambient en favor del benefici econòmic immediat.

Entitats ciutadanes, veïnals, mediambientals i que aposten pel transport públic, totes elles sense interessos d’especulació, en rebutgem la construcció i proposem alternatives possibles i més eficients per resoldre les necessitats de mobilitat de la ciutadania.

La necessària declaració de Collserola com a Parc Natural és una aposta per protegir-la, per tal de conservar-ne la biodiversitat i la funció reguladora del CO2. L’aïllament, la contaminació i la fragmentació del seu territori pels eixos que estan programats comportarien situacions irreversibles per al medi que conté la serralada.

La figura jurídica de protecció del Parc Natural ha de ser de qualitat i ha d’anar acompanyada de recursos econòmics suficients per a gestionar-la amb criteris de viabilitat econòmica, sostenibilitat mediambiental i participació ciutadana.

Per això cal preveure la dotació de recursos econòmics suficients per tal d’evitar l’edificació de finques que encara poden ser construïdes -Torre Negre, Can Codina, etc.- i que cal evitar-ho. I cal incloure dins el Parc Natural la Via Verda i tots els espais de Cerdanyola que calgui.

ÉS PER AIXÒ QUE ELS I LES SOTASIGNANTS:

1. Som partidaris que es declari Collserola Parc Natural amb inclusió en el seu àmbit de la Via Verda i els trams de Montflorit exclosos fins ara

2. Exigim que les reserves de sòl previstes a Collserola per a vials nous s’eliminin del PGM i del PITC.

3. Diem NO als vials projectats i especialment al Túnel d’Horta. Encara que sigui ferroviari.

4. Proposem que es dupliqui la dotació econòmica prevista per cadascun dels Parcs Naturals de tot Catalunya; també que es dotin tots els recursos necessaris per evitar que finques ubicades dins del parc siguin construïdes (Torre Negre, Can Codina, etc)

5. Demanem que s’aprovi urgentment per part de l’Ajuntament un pla de vores o franges del Parc Natural per preservar-les com espais naturals, tot evitant noves edificacions i requalificacions que les permetin en una franja d’uns 200 metres des de el límit del Parc (Nord Riera de Sant Cugat).

VOLEM GAUDIR DE COLLSEROLA I CONSERVAR-LA PER A LES GENERACIONS FUTURES.

Comparteix: