Enllestida la diagnosi del Pla Estratègic de la ciutat

Els grups municipals han participat en l’impuls del Pla Estratègic des d’una voluntat de consens en entendre’l com una eina important per dissenyar el futur de la ciutat. La primera fase del Pla Estratègic, una diagnosi de Cerdanyola del Vallès, ja s’ha enllestit.

visio_aeria_cerdanyolaEs tracta d’una feina duta a terme per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona de la UAB, qui va atendre  l’encàrrec de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès d’elaborar una “fotografia actual” de l’estat de la ciutat.  El document resultant és fruit del treball de persones tècniques, taules de treball, representants polítics i socials, entre d’altres referents de la ciutat. La diagnosi resultant és un document molt vàlid per a planificar quin ha de ser el futur de la ciutat.

La diagnosi es focalitza  en diversos àmbits: governança, demogràfic, inclusió social, econòmic, territori, educatiu i cultura i esports. Una vegada elaborada, caldrà dissenyar la nova fase del pla estratègic, en el marc d’un nou govern municipal després de les eleccions de maig de 2019.

La tasca duta a terme per l’IERMB es du a terme en base a un conveni signat entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament.

Comparteix: