Col·laboració interadministrativa per al lloguer assequible

La jornada “Els convenis d’oficina local d’habitatge i la borsa de mediació per al lloguer social”, organitzada per la Diputació de Barcelona i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha celebrat amb l’objectiu principal d’impulsar la col·laboració interadministrativa per fomentar el lloguer social. L’ha presentat el diputat d’Urbanisme i Habitatge, Josep-Ramon Mut, i la directora de l’Agència, Judith Gifreu.

Barri de Les FontetesDurant la trobada s’ha tractat de la col·laboració interadministrativa  entre la Diputació, la Generalitat i els ajuntaments per impulsar els serveis d’habitatge i en especial, les mesures de foment del lloguer. En concret, dels convenis d’oficina local d’habitatge i de borsa de mediació per al lloguer social amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) .

Mut ha assenyalat que «és important ressaltar que Diputació i Generalitat anem a una en aquest tema del lloguer d’habitatges, perquè es constata que han pujat els preus i que això repercuteix en la ciutadania. De fet, el 87% de les oficines d’habitatge diuen que el principal problema que atenen és derivat de l’augment del preu del lloguer».

El diputat ha afegit que «a la demarcació de Barcelona, el preu del lloguer ha augmentat un 26% en el darrers anys i, a l’àrea metropolitana, l’esforç de les famílies de la renda destinada al lloguer ha augmentat del 36% al 40%».

Josep-Ramon Mut ha explicat que «la Diputació disposa d’un nou recurs, el fons de prestació, que farem arribar als municipis de la demarcació. Les ajudes abans es feien via catàleg però ara seran directes, cosa que facilitarà molt la gestió. I també suposa un augment de la dotació econòmica: passa dels 200.000 euros el 2018 al 540.000 euros el 2019».

Per la seva banda, Judit Gifreu,  ha volgut aclarir que  «aquests últims anys, l’objectiu en matèria d’habitatge ha canviat: abans era proporcionar habitatge a la ciutadania; ara és que les famílies no perdin l’habitatge. La crisi econòmica ha fet estralls». Ha comentat que per això, «els objectius que ara tenim estan encaminats a la necessitat de gestionar l’emergència, la necessitat d’intervenció en lloguer i millorar el poc parc públic d’habitatge que tenim».

Comparteix: