Les sol·licituds per als ajuts al pagament del lloguer tornen a augmentar al mateix ritme que l’increment de preus

Enlloc de frenar l’especulació, els governs continuen subvencionant-la. Enlloc de posar fre a l’augment del preu de lloguer, els governs tornen a oferir més ajudes, ajudes que, sobretot, beneficien als propietaris especuladors.

Barri de Les FontetesDurant el 2018, l’Oficina Municipal d’Habitatge va tramitar 376 ajuts econòmics a famílies per facilitar l’accés i la permanència a l’habitatge habitual. El percentatge del lloguer subvencionable és d’un màxim del 40% i es calcula en funció dels ingressos de la unitat familiar. L’any passat, els ajuts, tramitats per l’Ajuntament i atorgats per la Generalitat i el Ministerio de Fomento, van significar 727.111,30 euros. També es van atorgat ajuts econòmics d’emergència a 10 unitats familiars que tenien dificultats per pagar l’habitatge. Des que l’Ajuntament va assumir la tramitació dels ajuts per al pagament del lloguer, aquests s’han incrementat cada any. Al 2016, van ser 206 ajuts per un import de 415.455,36 euros i al 2017 l’Oficina Municipal d’Habitatge va tramitar 309 ajuts i es van destinar 541.667,22 euros.

Les ajudes no aturen l’especulació dels propietaris

Les ajudes al pagament del lloguer no són una solució per a l’abús que fan els propietaris de Cerdanyola – i de tot el País – a l’hora de llogar el seu pis. Fruit d’aquesta especulació en els darrers anys el preu del lloguer a la ciutat s’ha disparat de manera alarmant, fins a convertir-se en “un luxe” on, molts dels veïns i veïnes que no poden pagar els preus abusius s’han vist en l’obligació de marxar a una localitat més econòmica.

El preu del lloguer s’ha doblat

El preu de lloguer es va començar a disparar l’any 2015 i no sembla que trobi sostre que el faci frenar. En 2014, els pisos més econòmics a Cerdanyola estaven disponibles a 400 euros. Ara, tres anys més tard, els més econòmics costen 700 euros, és a dir, els preus més baixos s’han doblat.

Molts dels nostres veïns i veïnes, que van néixer a la ciutat, es veuen obligades a marxar de la ciutat cap a localitats més econòmiques, com Terrassa, Sabadell (on el preu del lloguer ha baixat un 4,3%, segons dades d’Idealista), o Castelldefels (on ha baixat un 2,4%).

Un mercat especulatiu

El fet que aquest increment actual sigui tan fort i que s’hi hagi produït en tan poc temps desperta de nou el fantasma de la bombolla, aquest cop en el mercat de lloguer. El mercat de lloguer s’ha tornat un mercat especulatiu, on els propietaris han augmentat el preu de l’immoble per obtenir un major benefici a costa de les dificultats de les veïnes que volen llogar. Aquestes es troben amb dues possibilitats: pagar el preu inflat del lloguer – i arribar amb greus dificultats a fer front a la resta de despeses – o marxar a altres localitats que tinguin un preu de lloguer coherent als ingressos salarials.

Aquest mercat especulatiu es basa en l’oferta i la demanda. Actualment tenim un mercat amb poca oferta de lloguer i molta demanda, fet que provoca l’augment del preu del lloguer. Aquest preu no contempla la situació real dels llogaters que, com la majoria de la ciutadania, han vist com els seus ingressos s’han vist reduïts o congelats. Això ha acabat provocant l’augment de famílies afectades d’exclusió residencial, famílies que, tot i treballar, no poden trobar lloguers assequibles.

Les institucions no estabilitzen la situació

Les institucions públiques no han fet cap política per regular el mercat privat de lloguer impedint increments indiscriminats en el preu dels lloguers per evitar noves “bombolles”.

Ans al contrari. El govern del PP va crear lleis liberalitzadores dels arrendaments urbans que possibilitaven terminis de lloguer molt curts, la qual cosa provocava una gran inestabilitat residencial i la possibilitat de revisar el preu del contracte – normalment a l’alça – cada tres anys. Per la seva banda, la Llei d’emergència habitacional de Catalunya no preveu cap mesura orientada a impedir els lloguers abusius.

La situació del parc d’habitatge públic de la ciutat no és molt millor que la del parc privat. Si ben és cert que els preus són més accessibles per la majoria de la ciutadania, la seva oferta està molt per sota de les necessitats de Cerdanyola.

Causes de l’augment del preu de lloguer

  • Escassetat d’oferta i forta demanda: Cerdanyola té una oferta d’habitatges de lloguer molt escassa en comparació a la forta demanda.
  • La demanda dels estudiants: Cerdanyola és ciutat d’acollida temporal de milers d’estudiants de la UAB que, en llogar els pisos per habitacions, els propietaris li treuen al seu immoble unes rendes més elevades.
  • La renovació de contractes i l’actualització de les rendes de lloguer L’any passat van vèncer els primers contractes de tres anys firmats després de la reforma del Partit Popular, que va reduir de cinc a tres els anys de durada dels contractes. Les renovacions s’han fet a l’alça.
  • Canvi de mentalitat: les noves generacions aposta més per la cultura del lloguer que per la cultura de la compra. Aquesta tendència ha pujat per les fatídiques conseqüències que ha tingut la bombolla immobiliària per a molts veïns i veïnes.
  • Mercat atractiu per als inversors: el mercat de lloguer pot generar una rendibilitat d’aproximadament un 5%. Si a aquesta rendibilitat hi afegim la revalorització que té per si sol l’immoble estaríem parlant d’una rendibilitat que supera el 10%.

Lloguer social

Al mateix temps, l’Oficina Municipal d’Habitatge té com a objectiu seguir potenciant el Programa de Mediació de Lloguer Social. Durant l’any passat, des del servei municipal es va intervenir en la gestió de lloguer de 127 habitatges (104 ubicats a Cerdanyola del Vallès i 23 al municipi de Ripollet). L’import mig del preu de lloguer d’aquests habitatges va ser de 555 euros. Per a les famílies arrendatàries, el preu del lloguer va suposar una despesa una mica per sobre del 30% dels ingressos de la unitat familiar.

Des de l’Oficina Municipal d’Habitatge es fa una crida a les persones propietàries de pisos per a que aquests formin part de la bossa d’habitatges de lloguer social. Des de l servei municipal s’ofereix la redacció, tramitació i resolució del contracte d’arrendament, així com el seguiment de la relació contractual i la garantia del bon ús de l’habitatge. A més, la persona propietària que llogui el seu habitatge mitjançant el Programa de Mediació de Lloguer Social gaudeix gratuïtament durant la duració del contracte d’arrendament de les assegurances de la llar i defensa jurídica i d’una cobertura de fins a sis mensualitats en cas d’impagament. L’import de lloguer dels habitatges que estiguin en aquest programa han de ser un 10% per sota del preu del mercat

Emergència social i lloguer social

L’Ajuntament segueix apostant per les polítiques socials d’habitatge i durant l’any ha estat col·laborant amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya per coordinar els expedients d’emergència social. L’Ajuntament també ha realitzat actuacions de rehabilitació en habitatges municipals i adquisició en exercici del dret de tempteig per l’ampliació del parc d’habitatge municipal per destinar-lo a casos d’emergència social i lloguer social.

 

Comparteix: