Oferta de cursos amb certificats de professionalitat en el sector administratiu

Les formacions estan adreçades a persones entre 16 i 65 anys inscrites com a demandants d’ocupació al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) i amb una titulació mínima per a cada curs.

canserraparera_1Les persones interessades s’han dirigir presencialment al Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica de l’Ajuntament (Maria Can Serraperera, avinguda de Roma s/n). També es pot trucar al 935 947 050 o enviar un correu electrònic a formacio@cerdanyola.cat

En el marc de la convocatòria de la Formació Ocupacional 2018, l’Ajuntament de Cerdanyola, a través del Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica, ofereix tres formacions amb certificat de professionalitat. Els cursos, que són gratuïts i subvencionats, se centren en el sector administratiu i inclouen pràctiques en empresa. Les formacions que començaran en breu són:

Certificat de professionalitat en operacions auxiliars de serveis administratius i generals

L’horari de la formació està previst que sigui de dilluns a divendres de 14h a 18h amb una duració de 470 hores. Les sortides professionals d’aquest certificat són:

 • Operadors/es de central telefònica
 • Recepcionistes-telefonistes en oficines
 • Empleats/ades de finestreta de correus
 • Classificadors/ores-repartidors/ores de correspondència
 • Auxiliar de serveis generals, d’oficina, d’arxiu i d’informació

Els requisits per poder inscriure’s són:

 • Tenir una titulació mínima d’estudis primaris
 • Estar inscrits com a Demandants d’Ocupació al SOC
 • Interès de l’alumne en formar-se en l’àmbit de l’administració i gestió de la informació i la comunicació administrativa
 • Tenir una edat compresa entre els 16 i 65 anys

Certificat de professionalitat en activitats administratives en relació amb el client

El curs es farà de dilluns a divendres de 8h a 15h i tindrà una durada de 840 hores. Les sortides professionals d’aquest certificat són:

 • Telefonista-Recepcionista d’oficina
 • Empleat/ada administratiu/iva de serveis d’emmagatzematge i recepció
 • Recepcionista en establiments diferents d’oficines
 • Hostessa d’informació
 • Operador/a-Enregistrador/a de dades en ordinador
 • Auxiliar administratiu/iva en tasques d’atenció al públic

Els requisits per poder inscriure’s són:

 • Tenir una titulació mínima de Graduat de la ESO/EGB o titulacions superiors
 • Estar inscrits com a Demandants d’Ocupació al SOC
 • Interès de l’alumne en formar-se en l’àmbit de l’administració i la gestió de la informació en relació amb l’atenció al client
 • Tenir una edat compresa entre els 16 i 65 anys

Certificat de professionalitat en assistència documental i de gestió de despatxos i oficines

L’horari de la formació, en principi, serà de dilluns a divendres de 8h a 15h amb una duració de 790 hores.

Les sortides professionals d’aquest certificat són:

 • Tècnics/ques administratius/ives
 • Secretaris/àries
 • Assistents/es de despatxos i oficines
 • Empleats/ades administratius/ives de serveis de personal
 • Secretàries/aris en departaments de recursos humans
 • Assistents/es juridicolegals

Els requisits d’entrada són:

 • Tenir una titulació mínima de Batxillerat, FPII o CFGS o titulacions superiors
 • Estar inscrits com a Demandants d’Ocupació al SOC
 • Interès de l’alumne en formar-se en l’àmbit de l’administració i la gestió de la informació en despatxos i oficines professionals
 • Tenir una edat compresa entre els 16 i 65 anys
Comparteix: