Les anàlisis situen les fibres ambientals de la nau de la brigada i el magatzem municipal per sota dels valors límit

Les proves efectuades conclouen que la presència de fibres en aire, incloses les d’amiant, està molt per sota dels nivells de referència (VLA). L’estudi es completarà amb la recollida de mostres de pols de superfície dels objectes emmagatzemats.

facana_exterior_brigadaEls mostreigs de l’aire de la nau de la brigada municipal del carrer Camp, 56 i al magatzem del Carrer Remei donen com a resultat uns valors de <0,005 f/cm3 (menys a 10 fibres en 100 camps), situant-se per sota dels límits de detecció. L’índex de descontaminació de referència a l’Estat espanyol es situa en 0,01 f/cm3, per la qual cosa es pot concloure que actualment els mostreigs donen una quantitat de fibres inferior al valor límit ambiental.

L’anàlisi, dut a terme per l’empresa especialitzada ACM 2020 Consultoria i Diagnòstic d’Amiant analitzada pel laboratori Fibrecount Ibéirca, S.L, especialitzat en l’anàlisi (recompte) de fibres d’amiant es completarà amb la recollida de mostres de pols dels objectes emmagatzemats.

Els resultats del treball dels tècnics permetran aplicar les mesures preventives òptimes, si s’escauen, perquè la situació detectada a la coberta de fibrociment i actualment restringit l’accès, no suposi cap problema de salut per les persones que hi puguin accedir.

Trasllat de la brigada municipal

L’equip de govern treballa per a trobar una nova nau on ubicar la Brigada Municipal. Mentre no es localitza aquest espai el govern municipal, a proposta de la Unitat de Riscos Laborals, ha traslladat temporalment els vestuaris de la brigada municipal d’obres a la piscina de Can Xarau, actualment tancada per la reparació d’una fuita d’aigua. El personal de la secció administrativa del servei i el cap de la brigada treballaran físicament des de l’Ajuntament i els dos operaris de magatzem seran les dues úniques persones autoritzades a accedir a la nau i ho faran amb els equips de protecció de seguretat corresponents. Els trasllats s’han fet de comú acord amb els treballadors i treballadores de la brigada i la representació sindical.

La nau de la Brigada Municipal arrossega deficiències estructurals des de fa anys. Així, l’octubre de 2015 es va detectar una degradació de la coberta de l’edifici formada per plaques de fibrociment en estat avançat de degradació. El servei de prevenció municipal va informar de la situació del risc d’exposició a l’amiant derivat de l’estat del fibrociment present i proposant el trasllat de la plantilla.

Comparteix: