El govern presenta l’ePAM, una eina web que mesura l’assoliment del Pla d’Actuació Municipal

L’ePAM és una eina informàtica elaborada amb recursos propis de l’Ajuntament i amb programari lliure. Al tancament del primer semestre del 2018 el grau d’assoliment dels objectius recollits en l’acord programàtics era del 67%.

El treball conjunt dels Sistemes d’Informació i la Secció de Planificació Estratègica ha fet possible l’elaboració de l’ePAM, una eina web que mesura l’assoliment dels 15 objectius estratègics que recull el Pla d’Actuacions Municipals 2015-2018 i que es desglossen en 180 actuacions. L’ePAM, al que s’accedeix a l’adreça epam.cerdanyola.cat, mostra que, després de l’avaluació realitzada del primer semestre del 2018, s’ha assolit un 67% de les propostes inicials. La pròxima avaluació està prevista fer-la al febrer i contemplarà l’any 2018.

Uun dels objectius del seu govern era ‘modernitzar l’administració i obrir-la a la ciutadania’ i destaca que l’ePAM és ‘la mosta de l’esforç d’obrir la feina que es fa a l’Ajuntament a la ciutat’. Benseny també ressalta que ‘és una eina pionera, que s’actualitza constantment’ i afegeix que ‘hi ha altres Ajuntament interessats en el seu funcionament’.

Segons Carles Escolà, s’han fet molts esforços per crear un canal perquè la ciutadania conegui la feina que s’està fent’. Escolà considera la posada en marxa de l’ePAM ‘un acte de valentia política que mostra que hem assolit un 67% del mandat’. A més, l’alcalde es mostra satisfet perquè les polítiques socials són les que més grau d’assoliment tenen amb un 77%.

L’ePAM ha estat fet amb recursos propis de l’Ajuntament i seguint amb la política municipal d’apostar pel programari lliure, el programa s’ha fet amb software lliure. L’ePAM és un instrument que perdurarà en el temps i servirà per avaluar futures legislatures.

Comparteix: