Catalònia i l’Ajuntament col·laboren en la formació i la teràpia assistida amb animals

L’Ajuntament i Catalonia han signat un conveni de col·laboració per a la implementació de la formació laboral en jardineria per a persones amb discapacitat intel·lectual i de teràpia assistida amb animals.

terapias-mayoresEls objectius generals del projecte són la col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació Privada Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia, per a la implementació de les actuacions de formació laboral en jardineria dins l’àmbit de les persones amb discapacitat intel·lectual i Teràpia Assistida amb Animals per a persones amb discapacitat intel·lectual greu, destinat a la  integració social de persones amb discapacitat intel·lectual i oferir-les les mateixes oportunitats i condicions de vida que gaudeixen la resta de les persones.
La teràpia assistida amb animals pretén millorar la qualitat de vida de les persones, augmentar el seu grau d’autonomia i millorar la seva relació amb l’entorn. Com a teràpia d’apropament pretén promoure millores en el funcionament físic, social, educacional, emocional, cognitiu i intel·lectual de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Valorant les possibilitats de l’activitat i tenint present l’entorn i infrastructura de les residències del Grup Catalònia s’ha escollit optar per realitzar teràpia assistida amb gossos i altres animals petits com els conills.
D’altra banda l’Ajuntament posarà a disposició de la Fundació Privada uns espais verds perquè les persones designades per la Fundació els puguin utilitzar per realitzar pràctiques de jardineria a efectes de col·laborar en la formació personal i social d’aquells. L’Ajuntament subministrarà llavors, adobs i altre material per a efectuar les tasques de jardineria, havent d’aportar la Fundació les eines i maquinària necessàries.
Les tasques que es considera que podrien portar a terme les persones designades són: les de manteniment general. Esbrossi de prats, talussos i vores. I la recollida de fulla seca durant la tardor, entre altres. L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès contribueix al finançament del projecte esmentat, que forma part d’aquest conveni, mitjançant l’atorgament de la subvenció per un import de 41.500 euros.
Comparteix: