L’Ajuntament presenta al·legacions a la modificació del Tribut Metropolità

Aquest tribut va lligat a la integració de Cerdanyola del Vallès en la primera corona tarifària del transport públic metropolità i es pagarà per primera vegada l’any vinent. El govern defensa que l’aplicació del tribut metropolità ha d’estar lligat a l’equiparació de serveis i de tarifes a gaudir per part de la ciutadania dels municipis de l’AMB.

tren-de-rodalies-a-lestacio-de-renfeL’Ajuntament ha presentat tres al·legacions relatives a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del Tribut Metropolità aprovada inicialment mitjançant el Consell Metropolità Extraordinari del passat 16 d’octubre. En aquest consell es va aprovar que Cerdanyola del Vallès i altres 17 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que formen part de la zona 2 del transport metropolità passin a formar part de la primera corona. Entrar a formar part de la primera corona comporta haver de pagar també el Tribut Metropolità, l’import del qual es calcula en base al valor cadastral dels immobles.

El govern municipal defensa que la integració a la primera corona tarifària és una bona proposta. Però també considera que l’aplicació del Tribut Metropolità s’hauria d’aplicar de forma diferent a l’aprovada inicialment. La primera de les al·legacions presentades demana que «el tribut als municipis de la segona corona tarifària no s’apliqui fins a disposar d’un nivell de servei de transport públic col·lectiu igual al dels municipis integrats a la primera corona». En aquesta al·legació es sol·licita que la modificació del tribut «vagi lligada a un calendari i a un pla d’inversions d’equiparació de serveis».

El govern local també argumenta que la integració de Cerdanyola del Vallès en la primera corona tarifària comportarà l’increment de la demanda de transport públic (estimat en 4,6 milions de viatges). Tot i aquesta previsió, «les millores del servei de transport públic i les infrastructures als municipals de la segona corona es produiran en una segona fase i per tant, sense incrementar l’oferta s’agreujarà la desigualtat existent per saturació dels serveis existents». Per aquest motiu, el govern de Cerdanyola sol·licita que «el càlcul del tribut metropolità inclogui un coeficient segons el municipi tenint en compte els desplaçaments que es realitzen entre els municipis de l’AMB reduint el tribut en aquelles localitats que més viatgers reben o què menys desplaçaments a d’altres municipis de l’AMB realitzen. Aquest coeficient també pot anar en funció dels serveis de transport públic que estiguin finançats per l’AMB dins de cada municipi, d’aquesta manera pagarien més aquells municipis que gaudeixen de més serveis».

La tercera de les al·legacions fa referència a les excepcions en el nou sistema tarifari no aplicant inicialment les tarifes socials per igual a tots els municipis de la mateixa zona tarifària (T-16, títols socials de l’AMB).  El govern local destaca que «s’elimina un requisit fonamental per a la cohesió territorial i social dels municipis de la segona corona com és l’equiparació dels serveis de transport col·lectiu de viatgers, tant en infraestructures com en serveis, equiparant, això sí, el pagament tributari»

Comparteix: