El 55% de les persones aturades a les comarques de Barcelona són usuàries d’un Servei Local d’Ocupació

Segons els resultats del Cercle de Comparació Intermunicipal del Serveis Locals d’Ocupació, impulsats per la Diputació de Barcelona, el 55% de les persones aturades a les comarques de Barcelona són usuàries d’aquest Servei, impulsat per aquesta corporació, amb una taxa d’inserció que se situa en el 30%.

aturatsA més, els Serveis Locals d’Ocupació que formen part del Cercle, que actualment son  36, obtenen una puntuació de 8,7 sobre 10 i se situen com un dels serveis municipals més ben valorats en els Cercles de Comparació Intermunicipal (concretament lidera el rànquing juntament amb les escoles bressol).

Actualment, la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació, que compta amb 147 dispositius territorials, té com a  objectius millorar l’ocupabilitat de les persones aturades per incrementar les seves possibilitats de trobar feina, promoure la qualificació professional de les persones tot adaptant-la a les necessitats del teixit empresarial i establir vincles de col·laboració amb les empreses per detectar les seves necessitats de personal i oferir-los mà d’obra qualificada per cobrir les seves vacants.

L’any passat, els Serveis Locals d’Ocupació vam facilitar que més de 42.000 persones trobessin feina i es van oferir prop de 16.500 oportunitats de treball, segons les dades de balanç d’aquest dispositius que els ajuntaments i altres ens locals posen a disposició de la ciutadania.

Els Cercles, impulsats per la Diputació de Barcelona, es configuren com un mètode de treball, amb periodicitat anual, en l’àmbit de la prestació i gestió dels serveis municipals, per assolir, mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats; formar un grup de treball per intercanviar experiències; i impulsar la millora dels serveis.

Comparteix: