El teu edifici necessita actuacions de conservacions?

Ajuts per actuacions de conservació en edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis unifamiliars. L’edifici ha d’haver estat construït abans de l’any 1996 i com a mínim el 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment.

Barri de Les FontetesLa convocatòria estableix que amb caràcter general, la quantia màxima de la subvenció a concedir per edifici no podrà superar el 40% del pressupost subvencionable, ni l’import de 3.000 euros per habitatge i 30 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local.

Per més informació poseu-vos en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge de Cerdanyola del Vallès, al carrer de les Fontetes, 3, o bé consulteu al web del Consorci d’Area Metropolitana

Comparteix: