El campus de la UAB inaugura un punt per recarregar vehicles elèctrics

Durant la Setmana de la Mobilitat, del 22 al 26 d’octubre, s’inaugurarà a la Plaça Cívica un punt de recàrrega de vehicles elèctrics, que permetrà fer-ne la càrrega de forma simultània per a dos vehicles. Serà gratuït i els usuaris que el vulguin utilitzar només hauran de demanar una tarja a la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat.

GRANCotxeElectric,0Durant la Setmana de la Mobilitat de la UAB, del 22 al 26 d’octubre, s’inaugurarà a la Plaça Cívica un punt de recàrrega de vehicles elèctrics. Aquest equip, permet carregar un vehicle elèctric en un temps d’entre 2 i 4 hores, segons el model de vehicle. La possibilitat de recarregar dos vehicles a la vegada des d’un únic equip permet minimitzar els costos d’instal·lació i l’impacte estètic d’aquestes infraestructures a la via pública.

En cas de tall de subministrament, l’estació de recàrrega disposa d’una bateria que garanteix la retenció del cable dels usuaris.

Durant el període de promoció (que és indeterminat en funció de l’evolució de la demanda) la càrrega dels vehicles serà gratuïta. Els usuaris que el vulguin utilitzar hauran de demanar una tarja a la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat al correu mobilitat@uab.cat

Aquest punt pertany a la línia de producte CITY DUO,q ue ha estat dissenyada respectant les directrius de la norma internacional IEC 61851, oferint la possibilitat de carregar vehicles segons els modes 1, 2 i 3 d’aquesta norma, podent realitzar la càrrega semi ràpida simultània de dos vehicles elèctrics.

Aquests punts de càrrega són intel·ligents, i per tant, es poden monitoritzar i controlar remotament. A més, permeten obtenir estadístiques de consum.

L’estalvi de cotxe elèctric respecte cotxe convencional és considerable. Així, fer 100 km amb un vehicle elèctric costaria a l’usuari 1,30 € en energia, mentre que amb un cotxe convencional pagaríem unes 5 vegades més (6,5 €) tenint en compte un cost del KWh en hora vall de 0,10 € i de 1,30 € el litre de gasolina.

Tot això sense comptar altres estalvis com el manteniment (25% més econòmic), aparcament (gratuïtat a les zones blaves), exempcions fiscals, etc. I el més important, l’estalvi de CO2 per a l’atmosfera, que en un cotxe mitjà de benzina pot suposar uns 25 kg en un trajecte de 100 km.

Aquesta mesura s’emmarca en el Pla de Mobilitat de la UAB 2018-2024 aprovat el mes de juny de 2018 que té per objectiu incrementar l’accessibilitat a la UAB amb els mitjans més sostenibles. Concretament, la mesura forma part de la bateria de propostes per impulsar el vehicle elèctric que formen part de la Línia Estratègica Específica 3, que consisteix en racionalitzar l’ús del vehicle privat. UAB.

Comparteix: