L’oficina del Síndic de Greuges atén a la ciutadania

L’oficina del Síndic de Greuges  aquest matí ha recollit les queixes de la població des de les instal·lacions del Casal de Joves.

Les persones que havien sol·licitat reunir-se amb el personal de l’oficina del Síndic de Greuges desplaçat a la nostra ciutat, ho han pogut fer aquests matí a les dependències del Casal de Joves. Moltes vilatanes i vilatans havien sol·licitat prèviament hora per fer arribar les seves queixes al Síndic. Fins al punt que com explicava la tècnica Maria Josep Juan-Torres l’horari per visites el tenien tot cobert.

El Síndic de Greuges ha rebut un total de 21 visites. Les persones ateses per l’equip del Síndic al Casal de Joves han presentat 15 queixes i han fet 6 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb consum (electricitat i aigua) serveis socials, habitatge, conservació i manteniment d’equipaments públics, etc.

Dotze de les quinze queixes presentades anaven adreçades a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Totes les visites ateses eren de persones veïnes de la població.

Atenció singularitzada

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, i l’alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà, signaren el passat 12 de juny un conveni de supervisió singularitzada. El document compromet el Síndic a oferir una atenció singularitzada a Cerdanyola del Vallès, que es concretarà en la tramesa a l’Ajuntament d’un informe anual que reculli la situació de les queixes gestionades referents al municipi i una estadística de les consultes provinents de persones i d’entitats locals. El síndic també podrà assistir a un plenari municipal per exposar i debatre l’informe esmentat.

L’Ajuntament divulgarà la figura del Síndic al municipi i les diferents vies per accedir-hi sense necessitat de traslladar-se a Barcelona: per mitjà del telèfon gratuït 900 124 124, el web www.sindic.cat, per correu postal amb sobres de cobrament a destinació o directament a través de la visita de personal assessor de la institució al municipi, com a mínim, dos cops l’any. Aquest ha estat el cas de la visita que s’ha dut a terme aquest matí.

 

Comparteix: