L’Ajuntament estudiarà els problemes de mobilitat de la plaça del Pi de Bellaterra

L’objectiu és conèixer els problemes que es generen els dies feiners a les places d’aparcament al voltant de la plaça del Pi. Els dies 16 i 19 d’octubre es farà una anàlisi de l’estacionament en horari comercial.

aparcamentL’estudi de mobilitat el faran agents cívics de l’Ajuntament i les dades obtingudes permetran saber la rotació i l’ocupació per plaça i horari, així com les irregularitats que es produeixen a la zona.

Paral·lelament a l’estudi de mobilitat, els agents cívics també faran una campanya de conscienciació dirigida a les persones que aparquen malament els seus vehicles en aquest espai ciutadà.

Amb les dades obtingudes es farà una diagnosi sobre la situació de l’aparcament al voltant dels comerços d’aquest sector de Bellaterra i les propostes per a millorar les deficiències que es detectin.

Comparteix: