L’Associació Catalana per al Parkinson de Cerdanyola i l’Ajuntament impulsen un programa de rehabilitació fisioterapèutica per a persones afectades per la malaltia del Parkinson 2018

La regidora de Drets Civils i el president de l’entitat a Cerdanyola-Ripollet signen el conveni que impulsarà el programa.

dia-mundial-parkinsonEl conveni de col·laboració té per objecte l’activació d’un programa de rehabilitació  fisioterapèutica  per a persones afectades per la malaltia del Parkison. Els seus objectius són promoure l’autonomia personal i reduir el nivell de dependència així com millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia del Parkinson.

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès contribueix al finançament del projecte mitjançant l’atorgament d’una subvenció per un import de dos mil nou-cents setanta euros (2.970 €).

L’entitat

l’Associació Catalana per al Parkinson, Delegació Cerdanyola – Ripollet, és una entitat creada per treballar en favor de les persones afectades per la malaltia en l’àmbit global de tots aquells aspectes que requereix el col·lectiu i que no es presten a la Sanitat Pública.

Té entre els seus objectius la investigació en tots els aspectes de la malaltia, la representació dels interessos dels malalts davant d’organismes públics, autoritats, seguretat social, o qualsevol altres ens considerat oportú, establir els contactes amb d’altres associacions similars dins o fora del territori nacional i l’oferiment d’assessorament als malalts, informació, contacte amb d’altres malalts, publicacions, i tot el que pugui ajudar a comprendre i dominar millor l’evolució de la malaltia.

Comparteix: