Dos anys d’acolliment de persones refugiades a la UAB

El 28 de setembre passat la UAB, la FAS i la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat van fer balanç dels dos anys de col·laboració en l’acollida de persones refugiades. Es va presentar una memòria i es va projectar un vídeo amb testimonis. La UAB dedica aquest curs a les persones migrades sota el lema “#UABrefugi: l’Autònoma acull”.

srDes de l’any 2016, la UAB, la Fundació Autònoma Solidaria (FUAB) i la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) col·laboren per a l’acollida de persones refugiades. Cada any, entre 40 i 60 persones en cerca de refugi són acollides a la Vila Universitària de la UAB i participen en accions d’acompanyament, formació i sensibilització.

El 28 de setembre passat, a la Vila Universitària, va tenir lloc un acte d’agraïment a totes les persones que participen en els dispositius d’acollida. La CCAR va lliurar a la UAB un informe sobre l’experiència d’aquests dos anys, i la UAB va presentar un vídeo amb els testimonis de l’Emad, la Sara i el Salem on expliquen les seves vivències al llarg del primer acolliment en un entorn com el del campus de la UAB.

Miguel Pajares, president de la CCAR, es va felicitar per la fructífera feina que recull la memòria d’activitats: “una experiència única a l’Estat ja que possibilita a les persones refugiades no només acollida sinó també formació i convivència en un entorn estudiantil”.

La vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, Sara Moreno, va afirmar que aquests “més de dos anys de programa ha estat un procés d’aprenentatge que ens ha servit per potenciar les possibilitats que ofereix el fet de tenir un campus” i que programes com aquest encaixen amb “el valors fundacionals d’una UAB compromesa amb la igualtat i la justícia”. “Enguany – va concloure- volem donar visibilitat al que s’ha fet i dedicar el curs, començant per la propera FMUAB, a les persones migrades sota el lema “#UAB refugi: l’Autònoma acull”.

Jordi Prat, director de la FAS, es va referir al vídeo estrenat durant l’acte, explicant que els testimonis corresponen a tres exemples concrets “de les gairebé 120 persones que ja han viscut a la UAB la primera fase d’acollida” i va defensar que la UAB i la FAS “han d’oferir allò que tenim i sabem fer:  campus, Vila, formació, voluntariat, servei de llengües” però que “els especialistes en la matèria són el personal de la CCAR”.

Finalment, Estel·la Pareja, directora de la CCAR, va agrair la implicació de tots els estaments de la universitat: “Equip de Govern, professorat, Personal d’Administració i Serveis i el voluntariat de la FAS”. I es va posar com a repte establir una “metodologia, més enllà dels números, que ens serveixi per valorar el fet diferencial d’un acolliment en un entorn universitari”, tot i que, segons va afirmar, la experiència “ens diu que sentir-se membres d’una comunitat com aquesta ha estat molt positiu per a les persones refugiades”.

Acollida i acompanyament
El Programa d’Acollida de persones refugiades a la UAB és fruit del conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Comissió Catalana d’ajuda al Refugiat. La FAS coordina una experiència d’intervenció dirigida a la plena integració de les persones sol·licitants de protecció internacional a través de la implicació de la població universitària en el desenvolupament d’accions d’acollida i acompanyament. La UAB posa a disposició habitatge i ple accés al conjunt de serveis i recursos del campus universitari, però també implementa un projecte de voluntariat enfocat a oferir acompanyament lingüístic i social (programa de mentoria social per a l’acompanyament emocional i instrumental).

Les persones acollides a la Vila Universitària de la UAB són beneficiaris del Sistema d’Acollida i Integració per Sol·licitants i Beneficiaris de Protecció Internacional del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, gestionat per la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat. Font: UAB.

Comparteix: