Ampliat el període d’informació pública de la reforma del PGM a l’entorn de RENFE i cinemes El Punt

El Ple ordinari de setembre aprova l’ampliació del període d’informació i exposició pública de la de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’entorn de l’estació de RENFE i els cinemes El Punt de Cerdanyola del Vallès fins al 31 d’octubre.

santateresaL’aprovació comporta que la ciutadania podrà consultar el projecte fins al 31 d’octubre donat que la seva realització pot comportar afectacions al barri de Les Fontetes. Qui ho cregui convenient podrà presentar al·legacions perquè es modifiqui el projecte en algun aspecte.

L’ampliació del termini d’exposició pública atén la petició de l’entitat veïnal de Les Fontetes. L’entitat va argumentar la necessitat de disposar de més temps per estudiar un projecte aprovat inicialment el 26 de juliol.

On consultar la modificació del PGM i presentar les al·legacions

El projecte de modificació del PGM es pot consultar personalment a les oficines d’Urbanisme, al carrer de Lluís Companys, 1. Per Internet és accessible a bit.ly/modificacióPGM

Qui ho desitgi pot presentar les al·legacions que estimi oportunes al projecte a l’OAC municipal, ubicada als baixos de l’Ajuntament.

Un cop finalitzi el període d’al·legacions el nou planejament es portarà al Ple municipal per a la seva aprovació definitiva. Els treballs de remodelació urbanística de la zona no afectaran als habitatges actuals a la part baixa del carrer amb comerços de restauració en planta baixa.

La reforma del PGM

La reforma urbanística del sector del carrer de Santa Teresa, estació de RENFE, Cerdanyola Centre i els cinemes El Punt, contempla un nou planejament amb 242 habitatges. Hi haurà zones verdes, una de les quals comportarà l’ampliació i dignificació de la plaça d’accés a l’estació de Renfe. Es farà una nova passera sobre el riu Sec que connectarà el barri amb Les Fontetes. Se li donarà continuïtat al passeig del Pont direcció carretera de Barcelona i la promotora que construirà els habitatges cedirà a l’Ajuntament un local de 1.500 m2 de planta baixa per establir un equipament cultural recreatiu. A més, el nou planejament a diferència del PGM actual contempla que els baixos dels edificis residencials es destinaran a locals comercials.

Comparteix: