L’Ajuntament i L’Associació Familiars Cuidadors de Malalts d’Alzheimer de Cerdanyola del Vallès (ACFA), rubriquen un conveni de col·laboració

El conveni signat té per objecte la realització del Projecte ACFA que té per objecte fomentar la millora de la qualitat de vida i la situació social, potenciar i donar suport a les capacitats individuals i familiars de les persones cuidadores dels malalts i malaltes amb demència d’Alzheimer i a les persones malaltes d’Alzheimer

Els objectius específics del projecte són ajudar a la persona cuidadora a afrontar la demència del malalt i els canvies que es produiran en la família. Facilitar un espai de comunicació que els permeti un maneig millor dels seus conflictes. Evitar l’aïllament social de la persona cuidadora, ajudant-la a identificar formes constructives d’expressar sentiments. També es fan tallers per malalts d’Alzheimer

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès contribueix al finançament del projecte amb una subvenció per un import de mil set-cents vint-i-cinc euros ((1.725 €).

ACFA és una entitat creada per treballar en favor dels familiars dels afectats per la malaltia. Dóna suport a totes las persones que són cuidadores de malalts i malaltes d’Alzheimer en Cerdanyola del Vallès i, alhora, ajuda a millorar la qualitat de vida dels malalts i malaltes i fer front als estats d’ànim que tenen lloc durant la malaltia. És una entitat sense ànim de lucre.

Comparteix: