Reunió amb Ensenyament per parlar de les necessitats i demandes educatives de la ciutat

En la reunió, celebrada el passat dijous, s’han aconseguint compromisos importants, entre els que destaca la retirada pendent del fibrociment de dues escoles, Serraparera i Carles Buïgas​, que es farà l’estiu del 2019.

treballs_teuladaDesprés d’un temps de manca de comunicació i relació fluida amb el Departament d’Ensenyament, tant l’alcalde com la regidora d’Educació valoren positivament la receptivitat mostrada pel conseller, que va manifestar la intenció de mantenir una relació de col·laboració i participació amb l’Ajuntament en tots els aspectes en què cal un treball conjunt.

Es planteja la creació de taules mixtes de planificació educativa al municipi per a tots els temes en què és imprescindible la col·laboració i el treball conjunt de les dues administracions. Pel que fa a les obres, el Departament d’Ensenyament s’ha compromès a eradicar el fibrociment de les dues escoles de Cerdanyola del Vallès que encara en tenen (Serraparera i Carles Buïgas) durant l’estiu del 2019. Totes les altres actuacions de reformes, ampliacions i millores dels centres d’ensenyament, que són responsabilitat directa del Departament d’Ensenyament, es planificaran en una propera reunió que es farà abans d’acabar l’any. Cal dir que durant els últims anys l’Ajuntament ha hagut d’assumir algunes d’aquestes inversions, a part de la despesa habitual per al manteniment de centres.

Es va parlar del valor que tenen les Oficines Municipals d’Escolarització (OME) com a instrument per a la detecció i prevenció de la segregació escolar. Aquest curs 2018-2019 és el primer en que funciona plenament l’OME de Cerdanyola: això permet conèixer de primera mà no només l’alumnat matriculat a cadascun dels centres educatius de la ciutat a infantil, primària i secundària obligatòria, sinó també atendre les sol·licituds que arriben fora de termini i les noves incorporacions un cop començat el curs. La distribució d’aquest alumnat permet planificar les adscripcions als centres per evitar la segregació.

La regidora d’educació i l’alcalde van traslladar al Conseller la importància de destinar més recursos econòmics per tal que l’alumnat amb necessitats educatives específiques disposi de vetlladores durant tot el temps d’estada a l’escola, i no només durant l’horari lectiu com fins ara. Cal recordar que a Cerdanyola del Vallès és l’ajuntament qui assumeix el cost del monitoratge que atén aquests infants durant l’hora de menjador: aquest any 2018, la despesa prevista és de 57.182,02 €.

Seguint amb els recursos necessaris per a garantir l’educació de qualitat per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, es va parlar de la importància de valorar els criteris d’accés i gratuïtat del transport escolar de l’alumnat del CEE Jeroni de Moragas. Actualment, només té transport gratuït l’alumnat de la ciutat que té una discapacitat del 66% o més, mentre que per als infants d’altres municipis que assisteixen al mateix centre és gratuït en tots els casos.

El transport de l’Escola Bellaterra també es va posar sobre la taula. La postura de l’ajuntament de Cerdanyola és que si des del Departament d’Ensenyament es considera necessari aquest transport, cal que n’assumeixi el cost en la seva totalitat, de manera que ni les famílies ni l’ajuntament hagin de fer aquesta despesa.

Comparteix: