La Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública col·loca a Catalunya a la cua de l’atenció sanitària

L’informe assenyala que a partir de 2009 els serveis sanitaris públics han patit una agressió continuada amb un procés de retallades molt important que oscil·la entre els 15.000 i els 21.000 milions d’euros menys de pressupost anuals.

El País Valencià, les Canàries i en tercer lloc Catalunya. En tercer lloc començant per la cua de la llista en pitjor atenció sanitària que ha publicat un informe de la Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat. Les comunitats autònomes que es troben en els últims llocs són allà des de fa nou anys.

L’informe assenyala que a partir de 2009 els serveis sanitaris públics han patit una agressió continuada amb un procés de retallades molt important que oscil·la entre els 15.000 i els 21.000 milions d’euros menys de pressupost anuals. Afegeixen que aquestes retallades “s’han produït en tots els territoris sense excepció, però la intensitat ha variat molt d’unes a altres”.

Així, a Catalunya el pressupost sanitari per càpita el 2018 és de 1.192,83, el nombre de llits per cada 1.000 habitants és de 4 i els quiròfans, 9,97. Pel que fa a metges d’atenció especialitzada per cada 1.000 habitants, a Catalunya se situa en 1,90, els professionals d’infermeria en atenció especialitzada cada mil habitants són 3,25, els metges d’atenció primària cada mil habitants són 0,69 i els professionals de la infermeria 0,67 cada mil habitants.

Comparant-ho amb el territori amb millor serveis sanitaris, el País Basc, el pressupost sanitari per càpita el 2018 és de 1.693,49 (1.192,83 a Catalunya); el nombre de llits per cada 1.000 habitants és de 3,69 (4 a Catalunya) i els quiròfans per cada mil habitants, 10,21 (Catalunya: 9,97). Quant a metges d’atenció especialitzada per cada mil habitants, al País Basc se situa en 2,15 (1,90 a Catalunya); els professionals d’infermeria en atenció especialitzada cada 1.000 habitants són 4,35 (3,25 a Catalunya); els metges d’atenció primària cada 1.000 habitants són 0,74 (0,69 a Catalunya) i els professionals de la infermeria, 0,69 per cada mil habitants (0,67 a Catalunya).

A banda del País Basc, Navarra i Aragó ocupen els tres primers llocs des de fa cinc anys en quant a millors serveis sanitaris.

L’informe corroborà les conclusions del Sanimap en Atenció Primària

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) elaborava un Mapa de la Sanitat que mostrava com les retallades pressupostàries dels últims anys han influenciat en el servei de l’atenció primària. Ara, les dades de l’informe i la situació de Catalunya dins del rànquing de la sanitat corroboren el Sanimap creat per la CONFAVC i presentat fa un any.

El Sanimap és una radiografia que desgrana com s’han quedat els serveis d’atenció primària després de les retallades pressupostàries executades en sanitat entre 2011 i 2014. Al Mapa es plasma en colors i indicadors la pressió assistencial després de la retallada de personal generalitzada, la diferència de la visites el dia i dels llocs de treball entre aquest lapsus de temps, a més de senyalar en punts algunes de les lluites veïnals. Font: diarisanitat.cat

Comparteix: