El govern local aprova la licitació de la 1ª fase de la reforma del barri de Les Fontetes

La inversió d’1.200.000 euros incidirà en la reforma del carrer i la plaça de Goya. El projecte, en fase de licitació, repercutirà en una superfície de 6.007,68 m² i suposarà la millora de l’accessibilitat, la integració urbana i paisatgística de la zona, la integració i actualització d’elements urbans i l’optimització de la mobilitat

placa_goyaLa Junta de Govern Local celebrada el 12 de setembre va donar llum verda a la licitació dels treballs de reforma del carrer i la plaça de Goya, 1ª fase de l’actuació integral de reforma i reurbanització prevista al barri de Les Fontetes. Amb un pressupost base de licitació d’  1.231.241,15 euros (I.V.A. Inclòs) es vol reurbanitzar l’espai públic del carrer i plaça de Goya a partir dels objectius contemplats al projecte per a la reurbanització i reforma de l’espai públic del barri de Les Fontetes.

El govern local impulsa l’actuació al carrer i a la plaça de Goya i en funció dels recursos existents, anirà actuant a altres zones del barri fins a completar l’actuació al barri de Les Fontetes.

L’actuació municipal vol reforçar la identitat del lloc i el sentiment de pertinença. Per tal d’aconseguir-ho el projecte intervé en tres pilars fonamentals: l’espai públic, el seu caràcter i ús, la dotació vegetal.

En concret, s’actuarà en els punts següents:

• Accessibilitat

- s’unifiquen les rasants dels espais de vianants

- s’eixamplaran les voreres.

- s’inverteix la lògica de prioritats, el vianant és el protagonista dels espais.

• Integració urbana/paisatge

- S’aconsegueix una imatge unitària de conjunt, harmoniosa i agradable.

- Es millora i incrementa l’arbrat.

- S’incorporen espais vegetals amb gramínies ornamentals de baix manteniment i gran qualitat paisatgística.

- Es potencien els espais d’intercanvis de biodiversitat.

- S’introdueixen de paviments drenants per afavorir les superfícies d’infiltració.

• Mobilitat

- S’endreçaran les places d’aparcament

- Es pacificaran els carrers gràcies al redimensionat del carril de circulació

• Elements urbans

- s’introduirà nou mobiliari urbà.

- s’actualitzaran les noves xarxes de servei.

Aquests treballs formen part del Pla d’Inversions elaborat pel govern local que s’executaran en el període 2017-2019 i se centren en la millora d’equipaments existents i de l’espai públic.

Actuacions a la plaça de Goya

La Plaça Goya té una posició central dins del barri de Les Fontetes i també molta potencialitat com a element revitalitzador de la zona. Les actuacions previstes es plantegen en dues zones clarament diferenciades per la divisió longitudinal que marca la geometria en forma de L de la planta.

A la part inferior de la L, zona més situada al sud, l’objectiu és consolidar aquest espai com a peça central de l’eix horitzontal cívic i comercial d’organització interna del barri, connectant a l’est amb nucli econòmic del barri, i a l’oest amb la zona verda final situada al “fons” de Les Fontetes. Per tant, es planteja un espai de prioritat per vianants amb secció única, on a partir del canvi de rasant es connecta, sense barreres arquitectòniques, el carrer de Goya amb el carrer de Zurbarán. Potenciant que l’activitat cívica i comercial es prolongui sobre aquest eix, i cap a l’oest del barri.

A la part superior de la L, zona més situada al nord, l’objectiu és la consolidació com a espai verd del barri convertint-lo en l’espai cívic d’organització interna del barri, millorant la seva connectivitat perimetral. Per tant, es planteja una plataforma tova de secció única a cota de la edificació perimetral que ha de permetre l’ús cívic des dels locals de planta baixa de l’edificació adjacent, alhora que es planteja l’eliminació i redisseny de les jardineres perimetrals mantenint part de la vegetació existent, però permetent la màxima accessibilitat.

La nova secció permet l’augment de paviment drenant, la disposició de nous arbrats, mobiliari, il·luminació perimetral, zones de jocs infantils i reserves destinades a ús comercial de l’espai públic. A la part nord d’aquest espai per separar visual i acústicament de la rotonda de la Ronda de Cerdanyola, es disposa un conjunt de jardineres inclinades més altes, que fan de barrera, projectant la visió cap al Parc del Turonet. Aquestes jardineres van acompanyades d’un escenari que permet espectacles de petit format per a activitats de barri.

La nova secció d’aquest espai, permet la disposició de noves fileres d’arbrat laterals a ambdós costats, mobiliari , il·luminació bilateral, i reserves d’espai per ús comercial de l’espai públic. Restringint-se el pas del vehicle només per serveis a l’interior de la plaça.

Millores al carrer de Goya

L’actuació a la plaça de Goya està íntimament vinculada a l’actuació sobre aquest espai. L’execució conjunta d’aquests dos àmbits garanteix l’objectiu de canvi de via interna de circulació i bossa d’aparcament per convertir-lo en peça central de l’eix horitzontal cívic i comercial d’organització interna del barri, connectant a l’est amb nucli econòmic del barri i a l’oest amb la zona verda final situada al “fons” de Fontetes.

Per tant, es planteja un carrer de prioritat per a vianants amb secció única, on a partir del canvi de rasant es connecta, sense barreres arquitectòniques, la plaça de Goya amb la Ronda de Guinardó. Potenciant que l’activitat cívica i comercial es prolongui sobre aquest eix, i cap al oest del barri.

La nova secció permet la disposició de noves fileres d’arbrat laterals a ambdós costats, i il·luminació bilateral. Restringint-se el pas del vehicle només per a serveis cap al passatge de Goya.

Comparteix: