Signat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i La Gresca

L’Ajuntament de CErdanyola i La Gresca han signat un conveni de col·laboració per a la implementació del programa de Centre de tarda durant l’any 2018.

El conveni té per objecte la col·laboració entre l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i La GRESCA per tal d’implementar el projecte Centre de Tarda com a servei diürn que realitza una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives dels infants de la ciutat atesos.

En Centre de Tarda atén a menors, d’entre 3 i 12 anys, – encara que d’acord amb la valoració tècnica, en funció a les necessitats i perfil del jove, aquesta franja d’edat pot ser ampliada – en situació de risc derivats pel Servei de promoció Social de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en un màxim de 35 per tal d’aconseguir:

  • Estimulació de la participació i la pluralitat.
  • Foment de la identitat cultural, el benestar social i la qualitat de vida.
  • Afavoriment de la conciliació d’horaris laborals.
  • Suport al professorat des de fora de l’escola.
  • Promoció de la salut.
  • Prevenció de la marginació.
  • Integració d’infants amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional.
  • Innovació d’aspectes culturals, socials i educatius.
  • Creació de nous filons d’ocupació.

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès contribueix al finançament del Centre de Tarda amb una subvenció de 35.875 €.

L’Associació Grup Recreatiu, Educatiu, Social, Cultural i Alternatiu, La GRESCA, és una entitat creada per la promoció cultural i educativa que té entre els seus objectius l’educació d’infants i joves en el temps lliure, la protecció de la infància i de la joventut i assegurar que l’educació en el temps lliure es realitzi sense discriminacions de cap mena i tenir especial atenció per aquells infants i joves que es troben en situació de marginació, problemàtica social i/o familiar o qualsevol tipus de deficiència.

Comparteix: